ANASAYFA HAKKIMIZDA EHLİYET SINIFLARI REFERANSLAR E-EĞİTİM E-SINAV 2 ONLINE KAYIT
SINAV SONUÇLARI
EHLİYET RANDEVU EHLİYET HARÇLARI ONLİNE EĞİTİM KAYIT EVRAKLARI SSS İLETİŞİM
Fenerbahçe Sürücü KursuSınav Sonuçları
ONLINE EĞİTİM
Online Eğitim Konuları

Trafik ve Çevre Bilgisi

A) ÇEVRE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İnsanlar özellikle son çeyrek yıl öncesine kadar, ekolojik dengeyi süratle bozarak çevre sorunu yaratmışlardır, sorunların insanlara geri dönmesi, sağlığımızı ve doğayı olumsuz yönde etkilemesi çevre bilinci oluşmasını sağlamıştır. Çevre canlı cansız varlıklarla çevrili olarak için de doğal hayatımızı sürdürdüğümüz ortamdır Son günlerde konuşulması moda olan çevre kirliliği ve çevre sorunları ise içinde bulunduğumuz ortamın kirlenmesi; doğal özelliklerini kaybetmesi, yavaş yavaş yok olmaya başlaması anlamına gelmektedir. Bu sorun, üzerinde yaşayabileceğimiz, gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bir dünyayı olanaksız hale getirmiştir Çevre kırlılığını hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olarak irdeleyebiliriz.

 

B) ÇEVRE VE TRAFİK İLİŞKİLERİ Çevre kirliliğinin başlıca nedenlerinden birisi de taşıtlar ve karayolunda seyir sırasında karayolunun bilinçsizce kullanılmasıdır. Taşıtların çevreyi kirletmesinin başlıca nedenleri şunlardır Bakımı yapılmamış araçlarla trafiğe çıkılması, temiz olmayan yakıt kullanılması, gereksiz olarak trafiğe çıkılması, trafik yoğunluğu sebebiyle uzun süre trafikte seyredilmesi, duraklama ve park e sırasında gereksiz yere araçların çalıştırılması, hava ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır Araç bakımlarının gerekli ortamlarda yapılmaması ve bakım sırasındaki artıkların toprağa dökülmesi, yenilen içilen madde atıklarının çevreye atılması, bakımsız araçlar dün yağ, yakıt vb. maddelerin kara yoluna sızması, uzun ve bölünemeyen yüklerin gerekli tedbirler ve önlemler alınmadan taşınması, tehlikeli, zararlı ve radyoaktif maddelerin taşınması sırasında gerekli önlemler alınmadan taşınması gibi nedenlerle toprak, gürültü ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı trafiğin çevre kirliliği ile direk ilgisi vardır. Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için, sürücülerin eğitimi başta olmak üzere gereken yasal ve diğer tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmektedir.

 

C) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN İNSAN, BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLERİ Hayvanın ve suların pislenmesi gürültünün artması doğal çevre, insanlar ve hayvanlar üzerinde birtakım olumsuzluklar oluşturmaktadır. Taşıtların çalışması esnasında havaya atılan egzoz gazının içerisin de azot, karbon bileşikleri ile tam yanmamış hidrokarbon bileşikleri vardır. Hidrokarbon bileşiklerinden en önemlileri aldehitler, peroksitler ve benzendir. Ayrıca vuruntu önleyici olarak katılan kurşundur. has bileşikleri içerisinde yer alan azot monoksit ve azot dioksitin çözükleri; çok düşük olması sebebiyle akciğer alvoelleri üzerine çökerek akciğer amfizemine yol açmaktadır. Azot bileşikleri bitkiler üzerinde çok yüksek değişimlerde ve uzun sürede ortaya çıkar. Atmosferin alt katmanlarında mor ötesi ışınlar ve tam yanmamış hidrokarbonlar, nitrat bileşikleriyle beraber birleşerek normale göre bitkiler için 1000 kez daha zehirlidir. Karbon monoksit gazı yüksek oranda solunum yapıldığında boğulma olaylarına yol açar. Bu durumda kapalı yerlerde araçların çalıştırılmaması gerekmektedir. kurşun ise böbrek, kan ve beyin lezyonlarına yol açar. Motor egzozundan çıkan kükürt bileşikleri ise, su buharı ile birleşerek sülfürik asit meydana getirir. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için kurşunsuz benzin üretimi ve tüketimine ağırlık verme çalışmaları devam etmekte ve araçlarda doğalgaz, LPG kullanılmasına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ayrıca araçların bakımlarının zamanında yapılması ve egzoz muayenesi gelen araçların egzoz muayenelerinin zamanında yapılması gerekmektedir. Fabrika atıkları, şehirlerin kanalizasyonları; tarım ilaçları, asit yağmurları yeraltı ve yerüstü sularını kirletmektedir. Bunlar için fabrikalara ve kanalizasyonlara arıtma tesislerinin yapılması gerekmektedir. Gürültü kişiler üzerinde psikolojik ve ruhsal çöküntüler yaratmaktadır. Bunun için kanuni düzenlemeler yapılmakla beraber çevre konusunda gerekli eğitimin verilmesi gerekmektedir.

 

D) ÇEVRE İLE İLGİLİ TANIMLAR Çevre: Canlıların var olduğu ortamdaki, doğal ve fiziksel öğeleri ile canlıların etkileştiği insan ürünü şartlardır.

 

Çevre koruma: İnsan ve diğer canlı varlıkların gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli şartların korunması (ekolojik denge) suda, toprak ta, havadaki kirliliklerin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür.

 

Çevre hakkı: Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede hayat hakkını ihlal edenlere karşı yargı mercileri önünde savunma hakkıdır.

 

Çevre kirliği: İnsanların çalışmaları sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle, ekolojik dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan gürültü, koku ve atıkların meydana getirdiği zararlı sonuçlardır.

 

Atık: Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelerdir (Suni, katı, gaz, radyoaktif maddeler.)

 

Alıcı ortam : Atıkların bırakıldığı yakın ve uzak çevredir.

 

Sürdürülebilir kalkınma: Şimdiki kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılanmasına imkan veren ekonomik büyüme politikalarıdır.

 

Tehlikeli atık: İnsan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan, hastalığa yada ölüme yol açan atıklardır. Doğal kaynak: bitki, hayvan, mikroorganizma gibi canlı varlıklarla, hava, su, toprak gibi cansız unsurlardır.

 

Erozyon: Toprağın rüzgar ve su gibi etkilerle bir yerden bir yere taşınmasıdır. Gürültü: Kişilerin, huzur ve sükununu, ruh ve beden sağlığını boza tok seviyede ve gelişigüzel çıkarılan sestir.

 

 DB: Ses ölçü birimidir(Desibel). Frekans: Ses dalgasının birim zamandaki titreşim sayısıdır. Gürültü kontrolü: Gürültü çıkaran sesleri en aza indirmek, etki suresini azaltmak, hoşa gidecek ve daha az rahatsız edecek hale getirmektir.

 

Fauna: Ülkeye, bölgeye veya bir devreye mahsus hayvan varlığıdır.

 

Flora: Bir ülkeye, bölgeye ait bitkisel varlıklardır.
EĞİTİM ARAÇLARIMIZ
MercedesA180

Haznedar Şubemizde B sınıfı otomobil ehliyeti eğitimini Mercedes A180 marka araçlarla vermekteyiz. Sürücü adaylarımız direksiyon eğitimi aldığı araçlarla sınava girmektedir. B sınıfı sürücü belgesi ile otomobil ve kamyonet kullanabilirsiniz. B sınıfı ehliyetle M ( Moped 2-3-4-tekerlekli , B1 ( 4 tekerlekli motosiklet ) , F ( Traktör ) kullanabilirsiniz. B sınıfı otomobil ehliyeti alabilmek için 18 yaşını bitirip 19 yaşından gün almak gerekir. B1 sınıfı başvurusu için en az ilköğretim mezunu olmak veya ikinci kademe okuma yazma belgesine sahip olmak gerekir. Fenerbahçe Sürücü Kursları şubelerinden B sınıfı Otomatik vites ehliyeti alabilirsiniz. B sınıfı vitesli ( manuel ) ehiyeti ile hem vitesli hem de otomatik araçları kullanabilirsiniz. Otomatik vites ehliyet ile sadece otomatik vites otomobilleri kullanabilirsiniz.
BMW1.16

Şişli Şubemizde B sınıfı otomobil ehliyetini BMW 1.16 araç filomuzla sürücü kursumuzda eğitim vermekteyiz. Direksiyon sınavlarını da aynı araçlarla yapmaktayız.. . B sınıfı sürücü belgesi ile otomobil ve kamyonet kullanabilirsiniz. B sınıfı ehliyetle M ( Moped 2-3-4-tekerlekli , B1 ( 4 tekerlekli motosiklet ) , F ( Traktör ) kullanabilirsiniz. B sınıfı otomobil ehliyeti yaş şartı;; 18 yaşını bitirip 19 yaşından gün alması gerekir. B1 sınıfı müracatı için en az ilköğretim mezunu olmak veya ikinci kademe okuma yazma belgesine sahip olmak gerekir. Fenerbahçe Sürücü Kursları şubelerinden B sınıfı Otomatik vites ehliyeti alabilirsiniz. B sınıfı vitesli ( manuel ) ehiyeti ile hem vitesli hem de otomatik araçları kullanabilirsiniz. Otomatik vites ehliyet ile otomatik vites otomobilleri kullanabilirsiniz.
Mercedesc180

Şişli Şubemizde B sınıfı otomatik otomobil ehliyetini Mercedes C180 araçlarla, Haznedar şubemizde Toyota C-HR Hybrid ve Toyota Auris araçlarla eğitim vermekteyiz. Direksiyon sınavlarını da aynı araçlarla yapmaktayız.. . B sınıfı otomatik sürücü belgesi ile otomatik olan otomobil ve kamyonetleri kullanabilirsiniz. B sınıfı otomatik ehliyeti M Otomatik ( Moped 2-3-4-tekerlekli , B1 Otomatik ( 4 tekerlekli motosiklet ) , F Otomatik ( Traktör ) kullanabilirsiniz. B sınıfı otomatik otomobil ehliyeti yaş şartı;; 18 yaşını bitirip 19 yaşından gün almış olmak gerekir. B sınıfı otomatik ehliyeti müracatı için en az ilköğretim mezunu olmak veya ikinci kademe okuma yazma belgesine sahip olmak gerekir. Fenerbahçe Sürücü Kursları şubelerinden B sınıfı Otomatik vites ehliyeti alabilirsiniz. Otomatik vites ehliyet ile otomatik vites otomobilleri kullanabilirsiniz.
Suzuki Yamaha

Fenerbahçe Sürücü Kursumuzda A sınıfı motosiklet ehliyetini Suziki motosikletlerle vermekteyiz. A1 veya A2 ehliyetinden 2 yıl tecrübeniz var ise veya 24 yasını doldurmuşsanız A ehliyeti alabilirsiniz.
EĞİTMENLERİMİZ
HAZNEDAR (MERKEZ)
ŞİŞLİ
İdari Birimi

Damla İlter

.
Direksiyon Usta Öğreticisi

Fatma Biber

.
Otomobil Eğitmeni

EROL CEBECİOĞLU

.
Otomobil Eğitmeni

Cafer Demircan

.
Otomobil Eğitmeni

Erol Kaba

.
Direksiyon Usta Öğreticisi

İSMAİL AKKOYUNLU

.
SSS ( Sıkça Sorulan Sorular )
asdasdadasd
asdasdda
asdaasdasd
asdasd
asdasdda
asdasdasdIpsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum