Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Trafik Test Sorusu

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
5
10
15
20

2. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

3. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Mopet yolunu
Bisiklet yolunu
Mopetin giremeyeceğini
Motosikletin giremeyeceğini

4. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Zırhlı taşıt
Kamu hizmeti taşıtı
Organ nakil araçları
Umum servis araçları

5. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Zırhlı taşıt
Kamu hizmeti taşıtı
Organ nakil araçları
Umum servis araçları

6. Trafik Test Sorusu

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Azami hız sınırını aşmışsa
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

7. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
Hızını azaltması

8. Trafik Test Sorusu

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
30 gün
3 ay
6 ay
2 yıl

9. Trafik Test Sorusu

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Sahibi değiştiğinde

10. Trafik Test Sorusu

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
Yalnız 3
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3

11. Trafik Test Sorusu

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

12. Trafik Test Sorusu

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa

13. Trafik Test Sorusu

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
2
3
6
7

14. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
Araçların muayenesini yapmak
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek

15. Trafik Test Sorusu

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
Garaj
Durak
Otopark
Park yeri

16. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
Üçgen reflektör
İlk yardım çantası
Yangın söndürme cihazı
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

17. Trafik Test Sorusu

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Gabari
Geçiş hakkı
Geçiş üstünlüğü
Geçiş kolaylığı

18. Trafik Test Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

19. Trafik Test Sorusu

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

20. Trafik Test Sorusu

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
Araçlara
Yayalara
Yolculara
Sürücülere

21. Trafik Test Sorusu

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

22. Trafik Test Sorusu

I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler II- Motorlu bisiklet ve motosikletler III- Traktör ve iş makineleri IV- Otomobiller Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
I ve II
I ve IV
II ve III
III ve IV

23. Trafik Test Sorusu

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
Maddi hasarlı kazalarda
Yaralanmalı kazalarda
Ölümlü kazalarda

1. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

2. Trafik Adabı Sorusu

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Öfke
Empati
Bastırma
Engellenme

3. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

4. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

5. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

6. Trafik Adabı Sorusu

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
Kural ihlallerinin azalmasına
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

1. Araç Tekniği Sorusu

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft

2. Araç Tekniği Sorusu

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşa- ğıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Fren balatasının
Polen filtresinin
Yakıt filtresinin
Geri vites müşirinin

3. Araç Tekniği Sorusu

I. El freninin çekilmesi II. Kontağın kapatılması III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Yalnız I.
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

4. Araç Tekniği Sorusu

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürü- cünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Yardımlaşmaya
Öfke duygusuna
Bencil davranmaya
Aşırı tepki göstermeye

5. Araç Tekniği Sorusu

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
ABS fren
Hafızalı koltuk
Otomatik hız kontrol
Hava yastığı (Airbag)

6. Araç Tekniği Sorusu

I. El freninin çekilmesi II. Kontağın kapatılması III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Yalnız I.
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

7. Araç Tekniği Sorusu

Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
Alaşımlı jant
Tam şarjlı akü
Uzun yakıt boruları
Eski ve aşınmış lastikler

8. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
Geri vites lambaları
Sinyal lambaları
Park lambaları
Sis lambaları

9. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?
Reflektör
Yangın tüpü
Harita ve kroki
Yolcu ve yük

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Şok
Koma
Hâlsizlik
Zehirlenme

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
Koruma
Bildirme
Kurtarma
Tedavi etme

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
Böbrek
Akciğer
Bağırsak
Karaciğer

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Kanamanın durdurulması için
Dolaşımın değerlendirilmesi için
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
Yavaş akması
Kısa sürede pıhtılaşması
Çok hafif olup sızarak akması
Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
Kan basıncında yükselme
Bilinç seviyesinde azalma
Hızlı ve yüzeysel solunum
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Sistem - Doku - Organ - Hücre
Organ - Hücre - Doku - Sistem
Hücre - Doku - Organ - Sistem
Hücre - Organ - Doku - Sistem

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Dik oturuş
Yarı oturuş
Yarı yüzüstü yan yatış
Sırtüstü yatış

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması