Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Debriyaj balatasının eskimesi
Lastik hava basıncının düşmesi
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

2. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Şaft
Motor
Tekerlek
Vites kutusu

3. Araç Tekniği Sorusu

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Yakıt bitmiştir
Batarya zayıflamıştır
Lastik basınçları düşüktür
Motor yağ seviyesi azalmıştır

4. Araç Tekniği Sorusu

Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
Antifriz
Motor yağı
Hidrolik yağı
Akü elektroliti

5. Araç Tekniği Sorusu

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
ABS fren
Hafızalı koltuk
Otomatik hız kontrol
Hava yastığı (Airbag)

6. Araç Tekniği Sorusu

I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III

7. Araç Tekniği Sorusu

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
Görüntü kirliliğini
Gürültü kirliliğini
Hava kirliliğini
Su kirliliğini

8. Araç Tekniği Sorusu

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
Fan müşirinin
Termostatın
Fan sigortasının
Klima kompresörünün

9. Araç Tekniği Sorusu

Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi

1. Trafik Adabı Sorusu

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
Kural ihlallerinin azalmasına
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

2. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Empati kurmaktan kaçınmak
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

3. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

4. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

5. Trafik Adabı Sorusu

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir. Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Aşırı tepki gösterilmesi
Kaba ve saldırgan davranılması
Kızgın biçimde kornaya basılması
Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması

6. Trafik Adabı Sorusu

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Beden dili
Konuşma üslubu
Trafik adabı
Trafikte hak ihlali

1. Trafik Test Sorusu

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
Ada
Ayırıcı
Şerit
Banket

2. Trafik Test Sorusu

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Gabari
Geçiş hakkı
Geçiş üstünlüğü
Geçiş kolaylığı

3. Trafik Test Sorusu

I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

4. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması

5. Trafik Test Sorusu

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabı- talarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sü- rücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

6. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
Sağlık şartı
Öğrenim şartı
Eğitim ve sınav şartı
Motorlu araç sahibi olma şartı

7. Trafik Test Sorusu

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

8. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.

9. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
10
15
20
25

10. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol
I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol
I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol
I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

11. Trafik Test Sorusu

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Mali sorumluluk sigortasının
Araç teknik muayenesinin
Servis bakımlarının
Kasko sigortasının

12. Trafik Test Sorusu

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

13. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Zırhlı taşıt
Kamu hizmeti taşıtı
Organ nakil araçları
Umum servis araçları

14. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
Araçların muayenesini yapmak
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek

15. Trafik Test Sorusu

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
Bisiklet yolunu kullanması
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi

16. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Hemzemin geçit
Kontrollü demir yolu geçidi
Kontrolsüz demir yolu geçidi
Tramvay hattı ile oluşan kavşak

17. Trafik Test Sorusu

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
asli kusur
tali kusur
yol kusuru
kusuru paylaştırma

18. Trafik Test Sorusu

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Hız sınırlamasına
Trafik yasaklarına
Çevreyi rahatsız etmemeye
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

19. Trafik Test Sorusu

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
I ve II.
I, III ve IV.
II, III ve IV.
I, II, III ve IV.

20. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Kasisli yola girileceğini
Yolda çalışma olduğunu
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Motorlu taşıtların giremeyeceğini

21. Trafik Test Sorusu

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
Maddi hasarlı kazalarda
Yaralanmalı kazalarda
Ölümlü kazalarda

22. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

23. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
Geri gitmek
Geriye dönmek
Zorunluluk dışında park etmek
Hızına uygun şeritte gitmek

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Sürükleme yöntemleri; I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
Kan basıncında yükselme
Bilinç seviyesinde azalma
Hızlı ve yüzeysel solunum
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Kan dolaşımını yavaşlatmak
Solunum sıkıntısını azaltmak
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
Dudakların morarması
Göz bebeklerinin küçülmesi
Göğüs hareketlerinin kaybolması
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Kollarının baş hizasında durmasına
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa- ğıdakilerden hangisidir?
Şok
Diyabet
Hipertansiyon
Sara kriz

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
Omurilik
Pankreas
Böbrekler
Akciğerler

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
Koma
Bayılma
Sara krizi
Ateşli havale

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
Yavaş akması
Kısa sürede pıhtılaşması
Çok hafif olup sızarak akması
Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?
Yalnız III
I, II ve IV.
I, III ve IV.
II, III ve IV.

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
El, kol ve bacaklarının bağlanması
Şekerli içecekler içirilmesi

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Tokluk hissi
Yavaş nabız
Görmede netlik
Yüzeysel solunum