Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Araç Tekniği Sorusu

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Sabırsızlık
Saldırganlık
Tahammülsüzlük
Feragat ve fedakârlık

2. Araç Tekniği Sorusu

Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Bujiler
Akü suyu
Motor yağ seviyesi
Depodaki yakıt seviyesi

3. Araç Tekniği Sorusu

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
ABS fren
Hafızalı koltuk
Otomatik hız kontrol
Hava yastığı (Airbag)

4. Araç Tekniği Sorusu

I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

5. Araç Tekniği Sorusu

Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Araç bir tarafa çeker.
Fren pedalı sertleşir.
Frenlerden ses gelir.
Fren hidroliği azalır.

6. Araç Tekniği Sorusu

Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Araç bir tarafa çeker.
Fren pedalı sertleşir.
Frenlerden ses gelir.
Fren hidroliği azalır.

7. Araç Tekniği Sorusu

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
Buji
Soket
Ampul
Sigorta

8. Araç Tekniği Sorusu

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Yakıt bitmiştir
Batarya zayıflamıştır
Lastik basınçları düşüktür
Motor yağ seviyesi azalmıştır

9. Araç Tekniği Sorusu

I. El freninin çekilmesi II. Kontağın kapatılması III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Yalnız I.
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

1. Trafik Adabı Sorusu

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?
öfke
empati
bencillik
sorumsuzluk

2. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

3. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

4. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

5. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Kötü koku yayması
Çirkin görünüm arz etmesi
Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi

6. Trafik Adabı Sorusu

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Telaşlı ve tedirgin olması
İletişim becerilerinin zayıf olması
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
nsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Dik oturuş
Yarı oturuş
Yarı yüzüstü yan yatış
Sırtüstü yatış

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

• Bulantı ve kusma olması ••Burun ve kulaktan kan gelmesi ••Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
Kalp spazmı
Dalak yırtılması
Baş yaralanması
Akciğer delinmesi

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması II. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
Kalbi duran
Bilinç kaybı olan
Solunum güçlüğü olan
Nabız sayısı düşük olan

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
Dirsek
Omurga
Kafatası
El bileği

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
Rentek manevrası
Heimlich manevrası
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Kanamanın durdurulması için
Dolaşımın değerlendirilmesi için
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

1. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek

2. Trafik Test Sorusu

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
Geri dönmesini
Motoru durdurmasını
Harekete hazırlanmasını
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

3. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

4. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Kasisli yola girileceğini
Yolda çalışma olduğunu
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Motorlu taşıtların giremeyeceğini

5. Trafik Test Sorusu

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Su kaybı
Oksijensizlik
Beslenme yetersizliği
Karbonmonoksit eksikliği

6. Trafik Test Sorusu

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Minibüs
Tramvay
Kamyonet
Arazi taşıtı

7. Trafik Test Sorusu

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
I ve II.
I, III ve IV.
II, III ve IV.
I, II, III ve IV.

8. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması

9. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Hurdaya ayrılması
Teknik değişiklik yaptırılması
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

10. Trafik Test Sorusu

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Gabari
Geçiş hakkı
Geçiş üstünlüğü
Geçiş kolaylığı

11. Trafik Test Sorusu

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Koruma başlığı
Hız sınırlayıcı cihaz
Yangın söndürme cihazı
Çocuk bağlama sistemleri

12. Trafik Test Sorusu

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

13. Trafik Test Sorusu

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Sis ışıkları
Acil uyarı ışıkları
Uzağı gösteren ışıklar
Yakını gösteren ışıklar

14. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
50
70
80
90

15. Trafik Test Sorusu

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Hızını azaltması
Öndeki aracı geçmesi
Takip mesafesini artırması
Duraklama yapmaktan kaçınması

16. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
80
90
100
110

17. Trafik Test Sorusu

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

18. Trafik Test Sorusu

I- Şerit değiştirmelerde II- Sağa ve sola dönüşlerde III- Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

19. Trafik Test Sorusu

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Kavşağa 50 m kaldığını
Asgari (en az) hız sınırını
Azami (en yüksek) hız sınırını
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

20. Trafik Test Sorusu

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

21. Trafik Test Sorusu

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Tali yol
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
Bölünmüş yol

22. Trafik Test Sorusu

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Traktör
Minibüs
Motosiklet
Kamyonet

23. Trafik Test Sorusu

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Azami hız sınırını aşmışsa
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa