Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Trafik Test Sorusu

I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler II- Motorlu bisiklet ve motosikletler III- Traktör ve iş makineleri IV- Otomobiller Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
I ve II
I ve IV
II ve III
III ve IV

2. Trafik Test Sorusu

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
Takip mesafesi
Geçiş mesafesi
Görüş mesafesi
İntikal mesafesi

3. Trafik Test Sorusu

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
El freninin çekilmesine
Motorunun durdurulmasına
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

4. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

5. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol
I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol
I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol
I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

6. Trafik Test Sorusu

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
At arabası
Motosiklet
Kamyonet
Otomobil

7. Trafik Test Sorusu

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Birkaç defa selektör yaparak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Dönüş ışıklarını yakarak

8. Trafik Test Sorusu

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
ASR
ABS
Emniyet kemeri
Hava yastığı

9. Trafik Test Sorusu

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

10. Trafik Test Sorusu

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
I ve II
I, III ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV

11. Trafik Test Sorusu

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Azami hız sınırını aşmışsa
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

12. Trafik Test Sorusu

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
1 - 2 - 3 - 4
1 - 2 - 4 - 3
2 - 1 - 4 - 3
4 - 1 - 2 - 3

13. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
Sürücü belgesi
Araç bakım kartı
Araç tescil belgesi
Nüfus hüviyet cüzdanı

14. Trafik Test Sorusu

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
Araçlara
Yayalara
Yolculara
Sürücülere

15. Trafik Test Sorusu

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?
Yalnız 3
1 ve 2
2 ve 3
1, 2 ve 3

16. Trafik Test Sorusu

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru II. yanlıştır.
Her ikisi de yanlıştır.
I. yanlış II. doğrudur.
Her ikisi de doğrudur.

17. Trafik Test Sorusu

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Mali sorumluluk sigortasının
Araç teknik muayenesinin
Servis bakımlarının
Kasko sigortasının

18. Trafik Test Sorusu

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

19. Trafik Test Sorusu

• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
Durmak
Duraklamak
Hızı azaltmak
Vites değiştirmek

20. Trafik Test Sorusu

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

21. Trafik Test Sorusu

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
6 ay hapis cezası verilir.
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
İdari para cezası verilir.
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

22. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
Hızını azaltması

23. Trafik Test Sorusu

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

1. Trafik Adabı Sorusu

I. Hoşgörülü olunması II. Bencillikten uzak durulması III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

2. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

3. Trafik Adabı Sorusu

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?
Bencillik
İnatlaşmak
Diğergamlık
Sorumsuzluk

4. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığı- nın düşünülmesi

5. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

6. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Empati kurmaktan kaçınmak
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması II. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
Kol kemiği
Kalça kemiği
Uyluk kemiği
Kaburga kemiği

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
Trafikteki kaza sayısını azaltmak için
Sağlık personeli niteliğini kazanmak için
Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapılabilmek için

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Şok
Koma
Hâlsizlik
Zehirlenme

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Dolaşım
Bilinç durumu
Solunum
Hava yolu açıklığı

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

1. Araç Tekniği Sorusu

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
Bantlanır
Yapıştırılır
Değiştirilir
İple sarılır

2. Araç Tekniği Sorusu

I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III

3. Araç Tekniği Sorusu

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Yüksek devirde
Zengin karışımla
Yüksek performansla
Düzensiz, tekleyerek

4. Araç Tekniği Sorusu

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Kış lastiği
Yaz lastiği
Polen filtresi
Cam suyu antifriz

5. Araç Tekniği Sorusu

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışı- ğının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
Fren
Yakıt
Yağlama
Soğutma

6. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
Araç üstü tavan bagajı kullanılması

7. Araç Tekniği Sorusu

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
Radyatörün
Motor yağının
Dikiz aynalarının
Direksiyon simidinin

8. Araç Tekniği Sorusu

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürü- cünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Yardımlaşmaya
Öfke duygusuna
Bencil davranmaya
Aşırı tepki göstermeye

9. Araç Tekniği Sorusu

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Motor yüksek devirde kullanılır.
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.