Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Empati kurmaktan kaçınmak
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

2. Trafik Adabı Sorusu

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Sabırsızlık
Saldırganlık
Tahammülsüzlük
Feragat ve fedakârlık

3. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

4. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Trafik kurallarına riayet edilmesi
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

5. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
Öfke
Hoşgörü
İnatlaşma
Aşırı tepki

6. Trafik Adabı Sorusu

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

1. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Emme susturucusu
Egzoz susturucusu
Emme manifoldu
Egzoz supabı

2. Araç Tekniği Sorusu

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Motorun hararet yapmasına
Motor devrinin yükselmesine
Klimanın düzensiz çalışmasına
Akünün kısa zamanda bitmesine

3. Araç Tekniği Sorusu

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
Yalnız I
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

4. Araç Tekniği Sorusu

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
Motor kaputunun tam kapanmadığını

5. Araç Tekniği Sorusu

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Yakıt bitmiştir
Batarya zayıflamıştır
Lastik basınçları düşüktür
Motor yağ seviyesi azalmıştır

6. Araç Tekniği Sorusu

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Yağlama sistemi
Şarj sistemi
Ateşleme sistemi
Soğutma sistemi

7. Araç Tekniği Sorusu

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft

8. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Debriyaj balatasının eskimesi
Lastik hava basıncının düşmesi
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

9. Araç Tekniği Sorusu

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
Saf su
Antifriz
Motor yağı
Fren hidroliği

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Sıkan giysiler gevşetilir. II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır. III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur. IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
I ve IV
II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
Yavaş akması
Kısa sürede pıhtılaşması
Çok hafif olup sızarak akması
Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken; I. Bebeklerde kol atardamarından, II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Derinin kuru ve ağrılı olması

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Sistem - Doku - Organ - Hücre
Organ - Hücre - Doku - Sistem
Hücre - Doku - Organ - Sistem
Hücre - Organ - Doku - Sistem

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
şok
havale
epilepsi
bayılma

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Yara içinin kurcalanması
Yarada kanama varsa durdurulması
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
Hastanede
Olay yerinde
Ambulans içinde
Sağlık merkezinde

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

1. Trafik Test Sorusu

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

2. Trafik Test Sorusu

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

3. Trafik Test Sorusu

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
1 - 2 - 3 - 4
1 - 2 - 4 - 3
2 - 1 - 4 - 3
4 - 1 - 2 - 3

4. Trafik Test Sorusu

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
20
30
40
50

5. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

6. Trafik Test Sorusu

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
Yalnız 3
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3

7. Trafik Test Sorusu

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

8. Trafik Test Sorusu

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Kasko sigortası
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Zorunlu deprem sigortası
Hırsızlık sigortası

9. Trafik Test Sorusu

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

10. Trafik Test Sorusu

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
Bisiklet yolunu kullanması
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi

11. Trafik Test Sorusu

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
asli kusur
tali kusur
yol kusuru
kusuru paylaştırma

12. Trafik Test Sorusu

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli
Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
Bulunduğu şeridi izlemeli
Hızını artırmalı

13. Trafik Test Sorusu

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
At arabası
Motosiklet
Kamyonet
Otomobil

14. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
80
90
100
110

15. Trafik Test Sorusu

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
Geri dönmesini
Motoru durdurmasını
Harekete hazırlanmasını
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

16. Trafik Test Sorusu

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

17. Trafik Test Sorusu

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Minibüs
Tramvay
Kamyonet
Arazi taşıtı

18. Trafik Test Sorusu

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Mali sorumluluk sigortasının
Araç teknik muayenesinin
Servis bakımlarının
Kasko sigortasının

19. Trafik Test Sorusu

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Koruma başlığı
Hız sınırlayıcı cihaz
Yangın söndürme cihazı
Çocuk bağlama sistemleri

20. Trafik Test Sorusu

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Geçme yaparken sinyal verilmesi

21. Trafik Test Sorusu

I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler II- Motorlu bisiklet ve motosikletler III- Traktör ve iş makineleri IV- Otomobiller Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
I ve II
I ve IV
II ve III
III ve IV

22. Trafik Test Sorusu

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

23. Trafik Test Sorusu

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
6 ay hapis cezası verilir.
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
İdari para cezası verilir.
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.