Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Trafik kazası geçiren kişiler: I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Sıkan giysiler gevşetilir. II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır. III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur. IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
I ve IV
II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Kanamanın durdurulması için
Dolaşımın değerlendirilmesi için
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
Kol
Bacak
Göğüs
Boyun

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
Böbrek
Akciğer
Bağırsak
Karaciğer

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Kollarının baş hizasında durmasına
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
Omurilik
Pankreas
Böbrekler
Akciğerler

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

1. Trafik Adabı Sorusu

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Sabırsızlık
Saldırganlık
Tahammülsüzlük
Feragat ve fedakârlık

2. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığı- nın düşünülmesi

3. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

4. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Kendi kendine kurallar koymak
Kendini üstün görmek

5. Trafik Adabı Sorusu

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
Öfke
İnatlaşma
Sabır
Aşırı tepki

6. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Empati kurmaktan kaçınmak
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

1. Araç Tekniği Sorusu

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Akünün boşalması
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

2. Araç Tekniği Sorusu

I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

3. Araç Tekniği Sorusu

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Yağlama sistemi
Şarj sistemi
Ateşleme sistemi
Soğutma sistemi

4. Araç Tekniği Sorusu

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşa- ğıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Fren balatasının
Polen filtresinin
Yakıt filtresinin
Geri vites müşirinin

5. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Debriyaj balatasının eskimesi
Lastik hava basıncının düşmesi
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

6. Araç Tekniği Sorusu

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
İş
Egzoz
Emme
Sıkıştırma

7. Araç Tekniği Sorusu

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Sis ışıkları
Acil uyarı ışıkları
Uzağı gösteren ışıklar
Yakını gösteren ışıklar

8. Araç Tekniği Sorusu

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
Radyatörün
Motor yağının
Dikiz aynalarının
Direksiyon simidinin

9. Araç Tekniği Sorusu

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
Buji
Soket
Ampul
Sigorta

1. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Hurdaya ayrılması
Teknik değişiklik yaptırılması
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

2. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
Fren mesafesinin artması
Güvenli sürüşün sağlanması
Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

3. Trafik Test Sorusu

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Sis ışıkları
Acil uyarı ışıkları
Uzağı gösteren ışıklar
Yakını gösteren ışıklar

4. Trafik Test Sorusu

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
20
30
40
50

5. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak

6. Trafik Test Sorusu

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
İdari para cezası verilir.
6 ay hapis cezası verilir.
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

7. Trafik Test Sorusu

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Kasko sigortası
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Zorunlu deprem sigortası
Hırsızlık sigortası

8. Trafik Test Sorusu

Araç sürücülerinin durakladığı veya park edildiği yerden çıkarken; I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV

9. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Trafik cezalarının fazlalaştırılması

10. Trafik Test Sorusu

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
1 - 2 - 3 - 4
1 - 2 - 4 - 3
2 - 1 - 4 - 3
4 - 1 - 2 - 3

11. Trafik Test Sorusu

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. ••Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. ••Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. ••Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
Belediye
Mahalle muhtarları
Tarım İl Müdürlüğü
Millî Eğitim Müdürlüğü

12. Trafik Test Sorusu

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Koruma başlığı
Hız sınırlayıcı cihaz
Yangın söndürme cihazı
Çocuk bağlama sistemleri

13. Trafik Test Sorusu

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
20
30
40
50

14. Trafik Test Sorusu

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

15. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Hemzemin geçit
Kontrollü demir yolu geçidi
Kontrolsüz demir yolu geçidi
Tramvay hattı ile oluşan kavşak

16. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Zırhlı taşıt
Kamu hizmeti taşıtı
Organ nakil araçları
Umum servis araçları

17. Trafik Test Sorusu

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Azami hız sınırını aşmışsa
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

18. Trafik Test Sorusu

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Tali yol
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
Bölünmüş yol

19. Trafik Test Sorusu

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Kavşağa
Köprüye
Tali yola
Demir yoluna

20. Trafik Test Sorusu

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
20
30
40
50

21. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması

22. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
10
15
20
25

23. Trafik Test Sorusu

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Su kaybı
Oksijensizlik
Beslenme yetersizliği
Karbonmonoksit eksikliği