Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Kalp
Akciğerler
Pankreas
Böbrekler

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
Koruma
Bildirme
Kurtarma
Tedavi etme

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
Şişlik
Kızarma
İşlev kaybı
Hareket ile azalan ağrı

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
Kalp krizi
Kalp masajı
Kalp spazmı
Göğüs ağrısı

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Tokluk hissi
Yavaş nabız
Görmede netlik
Yüzeysel solunum

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
El, kol ve bacaklarının bağlanması
Şekerli içecekler içirilmesi

1. Trafik Test Sorusu

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
35
50
70
140

2. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Zırhlı taşıt
Kamu hizmeti taşıtı
Organ nakil araçları
Umum servis araçları

3. Trafik Test Sorusu

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

4. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

5. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Motor gücü yüksek araç kullanılması
Trafik cezalarının fazlalaştırılması

6. Trafik Test Sorusu

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
20
30
40
50

7. Trafik Test Sorusu

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

8. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
Fren mesafesinin artması
Güvenli sürüşün sağlanması
Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

9. Trafik Test Sorusu

10. Trafik Test Sorusu

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Kavşağa
Köprüye
Tali yola
Demir yoluna

11. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Kasisli yola girileceğini
Yolda çalışma olduğunu
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Motorlu taşıtların giremeyeceğini

12. Trafik Test Sorusu

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
Trafik görevlisine haber vermesi

13. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol
I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol
I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol
I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

14. Trafik Test Sorusu

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Koruma başlığı
Hız sınırlayıcı cihaz
Yangın söndürme cihazı
Çocuk bağlama sistemleri

15. Trafik Test Sorusu

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Tali yol
Geçiş yolu
Bağlantı yolu
Bölünmüş yol

16. Trafik Test Sorusu

I- İtfaiye araçları II- Toplu taşıma araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III

17. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Hurdaya ayrılması
Teknik değişiklik yaptırılması
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

18. Trafik Test Sorusu

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Traktör
Minibüs
Motosiklet
Kamyonet

19. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
Önceden tahmin edilebilmesi
Çevresel etkilere bağlı olması
Doğal olarak meydana gelmesi
Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi

20. Trafik Test Sorusu

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
I ve II
I ve III
II ve III.
I, II ve III.

21. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Mopet yolunu
Bisiklet yolunu
Mopetin giremeyeceğini
Motosikletin giremeyeceğini

22. Trafik Test Sorusu

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Koruma başlığı
Hız sınırlayıcı cihaz
Yangın söndürme cihazı
Çocuk bağlama sistemleri

23. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması

1. Trafik Adabı Sorusu

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

2. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

3. Trafik Adabı Sorusu

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir. Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Aşırı tepki gösterilmesi
Kaba ve saldırgan davranılması
Kızgın biçimde kornaya basılması
Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması

4. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

5. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

6. Trafik Adabı Sorusu

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
Empati
Tahammül
Beden dili
Konuşma üslubu

1. Araç Tekniği Sorusu

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Akünün boşalması
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

2. Araç Tekniği Sorusu

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Yağlama sistemi
Şarj sistemi
Ateşleme sistemi
Soğutma sistemi

3. Araç Tekniği Sorusu

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
Yalnız I
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

4. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Debriyaj balatasının eskimesi
Lastik hava basıncının düşmesi
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

5. Araç Tekniği Sorusu

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışı- ğının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
Fren
Yakıt
Yağlama
Soğutma

6. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
Cam suyu
Fren hidroliği
Akü elektroliti
Motor soğutma suyu

7. Araç Tekniği Sorusu

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürü- cünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Yardımlaşmaya
Öfke duygusuna
Bencil davranmaya
Aşırı tepki göstermeye

8. Araç Tekniği Sorusu

I. El freninin çekilmesi II. Kontağın kapatılması III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Yalnız I.
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

9. Araç Tekniği Sorusu

I. El freninin çekilmesi II. Kontağın kapatılması III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Yalnız I.
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.