Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Araç Tekniği Sorusu

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
amortisör
radyatör
alternatör
distribütör

2. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
Geri vites lambaları
Sinyal lambaları
Park lambaları
Sis lambaları

3. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
Amortisör
Direksiyon
Diferansiyel
Kilometre sayacı

4. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
Benzin
Motorin
Antifriz
Gaz yağı

5. Araç Tekniği Sorusu

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Akünün boşalması
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

6. Araç Tekniği Sorusu

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
Fan müşirinin
Termostatın
Fan sigortasının
Klima kompresörünün

7. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
Cam suyu
Fren hidroliği
Akü elektroliti
Motor soğutma suyu

8. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
Yakıt tüketimini artırmak
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
Motorun erken ısınmasını sağlamak
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak

9. Araç Tekniği Sorusu

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Yakıt tüketimini azaltmak
Aracın dönüşlerini sağlamak
Akünün şarj olmasını sağlamak
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek

1. Trafik Test Sorusu

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Azami hız sınırını aşmışsa
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

2. Trafik Test Sorusu

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

3. Trafik Test Sorusu

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

4. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Motor gücü yüksek araç kullanılması
Trafik cezalarının fazlalaştırılması

5. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
Geri gitmek
Geriye dönmek
Zorunluluk dışında park etmek
Hızına uygun şeritte gitmek

6. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
Kırmızı ışıkta
Sarı ışıkta

7. Trafik Test Sorusu

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Hızın azaltılması
Öndeki aracın geçilmesi
Takip mesafesi kuralına uyulması
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

8. Trafik Test Sorusu

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Hızını azaltması
Öndeki aracı geçmesi
Takip mesafesini artırması
Duraklama yapmaktan kaçınması

9. Trafik Test Sorusu

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi
Yerlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
Giderilen zarar karşılıkları ve masraflarının sorumlulara ödetilmesi

10. Trafik Test Sorusu

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Mali sorumluluk sigortasının
Araç teknik muayenesinin
Servis bakımlarının
Kasko sigortasının

11. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
Sağlık şartı
Öğrenim şartı
Eğitim ve sınav şartı
Motorlu araç sahibi olma şartı

12. Trafik Test Sorusu

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
35
50
70
140

13. Trafik Test Sorusu

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
Bisiklet yolunu kullanması
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi

14. Trafik Test Sorusu

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

15. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

16. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
50
70
80
90

17. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
İtfaiye aracı
Motosiklet
Tarım traktörü
Toplu taşıma aracı

18. Trafik Test Sorusu

I- Şerit değiştirmelerde II- Sağa ve sola dönüşlerde III- Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

19. Trafik Test Sorusu

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
I ve II
I ve III
II ve III.
I, II ve III.

20. Trafik Test Sorusu

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
I ve II.
I, III ve IV.
II, III ve IV.
I, II, III ve IV.

21. Trafik Test Sorusu

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Birkaç defa selektör yaparak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Dönüş ışıklarını yakarak

22. Trafik Test Sorusu

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Kasko sigortası
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Zorunlu deprem sigortası
Hırsızlık sigortası

23. Trafik Test Sorusu

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
El freninin çekilmesine
Motorunun durdurulmasına
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

1. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

2. Trafik Adabı Sorusu

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
öfke
empati
bencillik
sorumsuzluk

3. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

4. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

5. Trafik Adabı Sorusu

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
Kural ihlallerinin azalmasına
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

6. Trafik Adabı Sorusu

I. Öz eleştiri yapabilmek II. Risk almaya meyilli olmak III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
I ve IV.
II ve III.
I, II ve III.
II, III ve IV.

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
I ve II.
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
Rentek manevrası
Heimlich manevrası
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
Koma
Bayılma
Sara krizi
Ateşli havale

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
Mide
Böbrek
Akciğer
Pankreas

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
şok
havale
epilepsi
bayılma

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Tokluk hissi
Yavaş nabız
Görmede netlik
Yüzeysel solunum

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
Dirsek
Omurga
Kafatası
El bileği

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
Kan şekeri düştüğünde
Tam tıkanma yaşadığında
Kanaması olduğunda
Kalbi durduğunda