Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Dikkatin dağılması
Kural ihlallerinin azalması
Direksiyon hâkimiyetinin artması
Kazaya karışma olasılığının azalması

2. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

3. Trafik Adabı Sorusu

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
Kural ihlallerinin azalmasına
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

4. Trafik Adabı Sorusu

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

5. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Trafik kurallarına riayet edilmesi
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

6. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

1. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
Hava filtresinin kirlenmesi
Yakıt deposunun delinmesi
Yakıt sisteminin hava yapması
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

2. Araç Tekniği Sorusu

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
Gabari
Taşıma sınırı
Dingil ağırlığı
Azami ağırlık

3. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
Geri vites lambaları
Sinyal lambaları
Park lambaları
Sis lambaları

4. Araç Tekniği Sorusu

I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

5. Araç Tekniği Sorusu

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft

6. Araç Tekniği Sorusu

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Yağ ömrünün artmasına
Yakıt tüketiminin azalmasına
Bakım masrafının azalmasına
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine

7. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
Amortisör
Direksiyon
Diferansiyel
Kilometre sayacı

8. Araç Tekniği Sorusu

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
Bantlanır
Yapıştırılır
Değiştirilir
İple sarılır

9. Araç Tekniği Sorusu

I- Motor ve araç kontrolünün yapılması II- Koltuk ve aynaların ayarlanması III- Emniyet kemerinin ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Sıkan giysiler gevşetilir. II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır. III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur. IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
I ve IV
II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken; I. Bebeklerde kol atardamarından, II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Dolaşım
Bilinç durumu
Solunum
Hava yolu açıklığı

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
Soğuk içecekler içirilmesi
Şok pozisyonunda yatırılması
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
Temiz hava almasının sağlanması

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması

1. Trafik Test Sorusu

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Kavşağa 50 m kaldığını
Asgari (en az) hız sınırını
Azami (en yüksek) hız sınırını
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

2. Trafik Test Sorusu

Araç sürücülerinin durakladığı veya park edildiği yerden çıkarken; I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV

3. Trafik Test Sorusu

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

4. Trafik Test Sorusu

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

5. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Motor gücü yüksek araç kullanılması
Trafik cezalarının fazlalaştırılması

6. Trafik Test Sorusu

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru II. yanlıştır.
Her ikisi de yanlıştır.
I. yanlış II. doğrudur.
Her ikisi de doğrudur.

7. Trafik Test Sorusu

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Kavşağa
Köprüye
Tali yola
Demir yoluna

8. Trafik Test Sorusu

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
Ada
Ayırıcı
Şerit
Banket

9. Trafik Test Sorusu

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
Trafik görevlisine haber vermesi

10. Trafik Test Sorusu

• Motor durdurulur. • Araç el freni ile tespit edilir. • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
Durma
Geri gitme
Park etme
U dönüşü yapma

11. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
80
90
100
110

12. Trafik Test Sorusu

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Mali sorumluluk sigortasının
Araç teknik muayenesinin
Servis bakımlarının
Kasko sigortasının

13. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

14. Trafik Test Sorusu

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
Maddi hasarlı kazalarda
Yaralanmalı kazalarda
Ölümlü kazalarda

15. Trafik Test Sorusu

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
Maddi hasarlı kazalarda
Yaralanmalı kazalarda
Ölümlü kazalarda

16. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
10
15
20
25

17. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.

18. Trafik Test Sorusu

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Su kaybı
Oksijensizlik
Beslenme yetersizliği
Karbonmonoksit eksikliği

19. Trafik Test Sorusu

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
I ve II.
I, III ve IV.
II, III ve IV.
I, II, III ve IV.

20. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması

21. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Hemzemin geçit
Kontrollü demir yolu geçidi
Kontrolsüz demir yolu geçidi
Tramvay hattı ile oluşan kavşak

22. Trafik Test Sorusu

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Minibüs
Tramvay
Kamyonet
Arazi taşıtı

23. Trafik Test Sorusu

I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III