Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Tıbbi yardım istenmesi
Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
Kasık
Koltuk altı
Şah damarı
Köprücük kemiği üzeri

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Telaşlı ve tedirgin olması
İletişim becerilerinin zayıf olması
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
nsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
Kol
Bacak
Göğüs
Boyun

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Şok
Koma
Hâlsizlik
Zehirlenme

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Dik oturuş
Yarı oturuş
Yarı yüzüstü yan yatış
Sırtüstü yatış

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Sürükleme yöntemleri; I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Kalp
Akciğerler
Pankreas
Böbrekler

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Sistem - Doku - Organ - Hücre
Organ - Hücre - Doku - Sistem
Hücre - Doku - Organ - Sistem
Hücre - Organ - Doku - Sistem

1. Araç Tekniği Sorusu

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Motor yüksek devirde kullanılır.
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

2. Araç Tekniği Sorusu

I. El freninin çekilmesi II. Kontağın kapatılması III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Yalnız I.
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

3. Araç Tekniği Sorusu

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Yakıt tüketimini azaltmak
Aracın dönüşlerini sağlamak
Akünün şarj olmasını sağlamak
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek

4. Araç Tekniği Sorusu

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Yüksek devirde
Zengin karışımla
Yüksek performansla
Düzensiz, tekleyerek

5. Araç Tekniği Sorusu

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Asit
Antifriz
Saf su
Motor yağı

6. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Emme susturucusu
Egzoz susturucusu
Emme manifoldu
Egzoz supabı

7. Araç Tekniği Sorusu

Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

8. Araç Tekniği Sorusu

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
Takograf
Çekme halatı
Boyun korsesi
Emniyet kemeri

9. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
Akü şarj ikaz ışığı
Yağ basıncı ikaz ışığı
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı

1. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
Bir meslek sahibi olmak
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak

2. Trafik Test Sorusu

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

3. Trafik Test Sorusu

I- Şerit değiştirmelerde II- Sağa ve sola dönüşlerde III- Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

4. Trafik Test Sorusu

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Aracını sağ kenara yanaştırması
Varsa sığınma cebine girmesi
Gerekli hâllerde durması

5. Trafik Test Sorusu

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
Maddi hasarlı kazalarda
Yaralanmalı kazalarda
Ölümlü kazalarda

6. Trafik Test Sorusu

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
Görüş mesafesinin kötü olması
Öndeki aracın durması
Havanın yağışlı olması

7. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

8. Trafik Test Sorusu

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. ••Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. ••Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. ••Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
Belediye
Mahalle muhtarları
Tarım İl Müdürlüğü
Millî Eğitim Müdürlüğü

9. Trafik Test Sorusu

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
At arabası
Motosiklet
Kamyonet
Otomobil

10. Trafik Test Sorusu

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Koruma başlığı
Hız sınırlayıcı cihaz
Yangın söndürme cihazı
Çocuk bağlama sistemleri

11. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Hurdaya ayrılması
Teknik değişiklik yaptırılması
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

12. Trafik Test Sorusu

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

13. Trafik Test Sorusu

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
I ve II
I, III ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV

14. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek

15. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Zırhlı taşıt
Kamu hizmeti taşıtı
Organ nakil araçları
Umum servis araçları

16. Trafik Test Sorusu

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
20
30
40
50

17. Trafik Test Sorusu

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
30 gün
3 ay
6 ay
2 yıl

18. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

19. Trafik Test Sorusu

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

20. Trafik Test Sorusu

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa

21. Trafik Test Sorusu

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
El freninin çekilmesine
Motorunun durdurulmasına
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

22. Trafik Test Sorusu

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Su kaybı
Oksijensizlik
Beslenme yetersizliği
Karbonmonoksit eksikliği

23. Trafik Test Sorusu

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli
Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
Bulunduğu şeridi izlemeli
Hızını artırmalı

1. Trafik Adabı Sorusu

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
öfke
empati
bencillik
sorumsuzluk

2. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

3. Trafik Adabı Sorusu

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Öfke
Empati
Bastırma
Engellenme

4. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

5. Trafik Adabı Sorusu

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
Empati
Tahammül
Beden dili
Konuşma üslubu

6. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.