Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Trafik Test Sorusu

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
ASR
ABS
Emniyet kemeri
Hava yastığı

2. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması

3. Trafik Test Sorusu

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa

4. Trafik Test Sorusu

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Gabari
Geçiş hakkı
Geçiş üstünlüğü
Geçiş kolaylığı

5. Trafik Test Sorusu

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

6. Trafik Test Sorusu

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

7. Trafik Test Sorusu

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
İtfaiye
Ambulans
Polis imdat
Jandarma imdat

8. Trafik Test Sorusu

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Minibüs
Tramvay
Kamyonet
Arazi taşıtı

9. Trafik Test Sorusu

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Aracını sağ kenara yanaştırması
Varsa sığınma cebine girmesi
Gerekli hâllerde durması

10. Trafik Test Sorusu

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

11. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
Sağlık şartı
Öğrenim şartı
Eğitim ve sınav şartı
Motorlu araç sahibi olma şartı

12. Trafik Test Sorusu

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. ••Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. ••Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. ••Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
Belediye
Mahalle muhtarları
Tarım İl Müdürlüğü
Millî Eğitim Müdürlüğü

13. Trafik Test Sorusu

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
30 gün
3 ay
6 ay
2 yıl

14. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

15. Trafik Test Sorusu

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

16. Trafik Test Sorusu

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Sola dönüş lambasını yakmalı II. Hızını azaltmalı III. Dar bir kavisle dönmeli
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

17. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Hurdaya ayrılması
Teknik değişiklik yaptırılması
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

18. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
Önceden tahmin edilebilmesi
Çevresel etkilere bağlı olması
Doğal olarak meydana gelmesi
Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi

19. Trafik Test Sorusu

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabı- talarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sü- rücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

20. Trafik Test Sorusu

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Kavşağa
Köprüye
Tali yola
Demir yoluna

21. Trafik Test Sorusu

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.

22. Trafik Test Sorusu

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
20
30
40
50

23. Trafik Test Sorusu

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Sis ışıkları
Acil uyarı ışıkları
Uzağı gösteren ışıklar
Yakını gösteren ışıklar

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
Eklem bağlarının kopması
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa- ğıdakilerden hangisidir?
Şok
Diyabet
Hipertansiyon
Sara kriz

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir.

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
Şişlik
Kızarma
İşlev kaybı
Hareket ile azalan ağrı

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
Meyve suyu içirilmesi
Şoka karşı önlem alınması
Yara yerinin soğuk tutulması
Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
Kan şekeri düştüğünde
Tam tıkanma yaşadığında
Kanaması olduğunda
Kalbi durduğunda

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
Koruma
Bildirme
Kurtarma
Tedavi etme

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Kollarının baş hizasında durmasına
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

1. Trafik Adabı Sorusu

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?
öfke
empati
bencillik
sorumsuzluk

2. Trafik Adabı Sorusu

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
Empati
Tahammül
Beden dili
Konuşma üslubu

3. Trafik Adabı Sorusu

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Sabırsızlık
Saldırganlık
Tahammülsüzlük
Feragat ve fedakârlık

4. Trafik Adabı Sorusu

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

5. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

6. Trafik Adabı Sorusu

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Öfke
Empati
Bastırma
Engellenme

1. Araç Tekniği Sorusu

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Termostat çıkartılmalı
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

2. Araç Tekniği Sorusu

Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Araç bir tarafa çeker.
Fren pedalı sertleşir.
Frenlerden ses gelir.
Fren hidroliği azalır.

3. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
Geri vites lambaları
Sinyal lambaları
Park lambaları
Sis lambaları

4. Araç Tekniği Sorusu

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Yakıt tüketimini azaltmak
Aracın dönüşlerini sağlamak
Akünün şarj olmasını sağlamak
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek

5. Araç Tekniği Sorusu

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Asit
Antifriz
Saf su
Motor yağı

6. Araç Tekniği Sorusu

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Kış lastiği
Yaz lastiği
Polen filtresi
Cam suyu antifriz

7. Araç Tekniği Sorusu

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II ve III.

8. Araç Tekniği Sorusu

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Motorun hararet yapmasına
Motor devrinin yükselmesine
Klimanın düzensiz çalışmasına
Akünün kısa zamanda bitmesine

9. Araç Tekniği Sorusu

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı