Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Trafik Test Sorusu

I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler II- Motorlu bisiklet ve motosikletler III- Traktör ve iş makineleri IV- Otomobiller Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
I ve II
I ve IV
II ve III
III ve IV

2. Trafik Test Sorusu

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
asli kusur
tali kusur
yol kusuru
kusuru paylaştırma

3. Trafik Test Sorusu

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
Ada
Ayırıcı
Şerit
Banket

4. Trafik Test Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

5. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Mopet yolunu
Bisiklet yolunu
Mopetin giremeyeceğini
Motosikletin giremeyeceğini

6. Trafik Test Sorusu

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Su kaybı
Oksijensizlik
Beslenme yetersizliği
Karbonmonoksit eksikliği

7. Trafik Test Sorusu

8. Trafik Test Sorusu

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Birkaç defa selektör yaparak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Dönüş ışıklarını yakarak

9. Trafik Test Sorusu

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

10. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
Geri gitmek
Geriye dönmek
Zorunluluk dışında park etmek
Hızına uygun şeritte gitmek

11. Trafik Test Sorusu

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

12. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
Sürücü belgesi
Araç bakım kartı
Araç tescil belgesi
Nüfus hüviyet cüzdanı

13. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
Hızını azaltması

14. Trafik Test Sorusu

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Aracını sağ kenara yanaştırması
Varsa sığınma cebine girmesi
Gerekli hâllerde durması

15. Trafik Test Sorusu

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru II. yanlıştır.
Her ikisi de yanlıştır.
I. yanlış II. doğrudur.
Her ikisi de doğrudur.

16. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

17. Trafik Test Sorusu

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

18. Trafik Test Sorusu

• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
Durmak
Duraklamak
Hızı azaltmak
Vites değiştirmek

19. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.

20. Trafik Test Sorusu

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Gabari
Geçiş hakkı
Geçiş üstünlüğü
Geçiş kolaylığı

21. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
80
90
100
110

22. Trafik Test Sorusu

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
İdari para cezası verilir.
6 ay hapis cezası verilir.
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

23. Trafik Test Sorusu

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
20
30
40
50

1. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

2. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

3. Trafik Adabı Sorusu

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

4. Trafik Adabı Sorusu

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?
öfke
empati
bencillik
sorumsuzluk

5. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

6. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

1. Araç Tekniği Sorusu

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Asit
Antifriz
Saf su
Motor yağı

2. Araç Tekniği Sorusu

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Eskiyen buji kabloları değiştirilir
Motor yüksek devirde kullanılır.
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

3. Araç Tekniği Sorusu

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Akünün boşalması
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

4. Araç Tekniği Sorusu

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
Görüntü kirliliğini
Gürültü kirliliğini
Hava kirliliğini
Su kirliliğini

5. Araç Tekniği Sorusu

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Sis ışıkları
Acil uyarı ışıkları
Uzağı gösteren ışıklar
Yakını gösteren ışıklar

6. Araç Tekniği Sorusu

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Motor yüksek devirde kullanılır.
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

7. Araç Tekniği Sorusu

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Kış lastiği
Yaz lastiği
Polen filtresi
Cam suyu antifriz

8. Araç Tekniği Sorusu

Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Bujiler
Akü suyu
Motor yağ seviyesi
Depodaki yakıt seviyesi

9. Araç Tekniği Sorusu

I- Motor ve araç kontrolünün yapılması II- Koltuk ve aynaların ayarlanması III- Emniyet kemerinin ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Kaburganın sağ alt bölgesi → 1 cm
Karnın sol üst bölgesi → 3 cm
Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm
Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı → 7 cm

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
Kansızlık
Bilinç kaybı
Baş dönmesi
Düzensiz nabız atışı

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
Böbrek
Akciğer
Bağırsak
Karaciğer

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
I ve II.
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
Kırıklara yerinde müdahale etmesi
Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Dik oturuş
Yarı oturuş
Yarı yüzüstü yan yatış
Sırtüstü yatış

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

• Bulantı ve kusma olması ••Burun ve kulaktan kan gelmesi ••Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
Kalp spazmı
Dalak yırtılması
Baş yaralanması
Akciğer delinmesi

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Şok durumu
Beyin kanaması
Ayak bölgesinden yılan sokması
Akciğer zedelenmesi ve kanaması

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
Eklem bağlarının kopması
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi