Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

2. Trafik Adabı Sorusu

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
Kural ihlallerinin azalmasına
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

3. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
Dere yataklarından kum alınması
Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması

4. Trafik Adabı Sorusu

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

5. Trafik Adabı Sorusu

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
80
90
100
110

6. Trafik Adabı Sorusu

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
Soğuk içecekler içirilmesi
Şok pozisyonunda yatırılması
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
Temiz hava almasının sağlanması

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Toplardamar kanamaları
Bacak bölgesi kanamaları
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
şok
havale
epilepsi
bayılma

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
Kan şekeri düştüğünde
Tam tıkanma yaşadığında
Kanaması olduğunda
Kalbi durduğunda

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
Rentek manevrası
Heimlich manevrası
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Tokluk hissi
Yavaş nabız
Görmede netlik
Yüzeysel solunum

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
Yavaş akması
Kısa sürede pıhtılaşması
Çok hafif olup sızarak akması
Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
Hareket sistemini
Dolaşım sistemini
Sindirim sistemini
Boşaltım sistemini

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa- ğıdakilerden hangisidir?
Şok
Diyabet
Hipertansiyon
Sara kriz

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

1. Araç Tekniği Sorusu

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
Yalnız I
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

2. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
Amortisör
Direksiyon
Diferansiyel
Kilometre sayacı

3. Araç Tekniği Sorusu

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Kış lastiği
Yaz lastiği
Polen filtresi
Cam suyu antifriz

4. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
Yakıt tasarrufu sağlamak
Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak

5. Araç Tekniği Sorusu

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
Frenleme performansının artmasına
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

6. Araç Tekniği Sorusu

Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

7. Araç Tekniği Sorusu

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Yağ ömrünün artmasına
Yakıt tüketiminin azalmasına
Bakım masrafının azalmasına
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine

8. Araç Tekniği Sorusu

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Polen filtresinin
Yağ filtresinin
Araç lastiklerinin
Cam sileceklerinin

9. Araç Tekniği Sorusu

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
amortisör
radyatör
alternatör
distribütör

1. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
10
15
20
25

2. Trafik Test Sorusu

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.

3. Trafik Test Sorusu

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
At arabası
Motosiklet
Kamyonet
Otomobil

4. Trafik Test Sorusu

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

5. Trafik Test Sorusu

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Minibüs
Tramvay
Kamyonet
Arazi taşıtı

6. Trafik Test Sorusu

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Koruma başlığı
Hız sınırlayıcı cihaz
Yangın söndürme cihazı
Çocuk bağlama sistemleri

7. Trafik Test Sorusu

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
Ada
Ayırıcı
Şerit
Banket

8. Trafik Test Sorusu

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Hızın azaltılması
Öndeki aracın geçilmesi
Takip mesafesi kuralına uyulması
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

9. Trafik Test Sorusu

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
İdari para cezası verilir.
6 ay hapis cezası verilir.
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

10. Trafik Test Sorusu

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Aracını sağ kenara yanaştırması
Varsa sığınma cebine girmesi
Gerekli hâllerde durması

11. Trafik Test Sorusu

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

12. Trafik Test Sorusu

Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
Acil uyarı ışıklarının yakılması
Aracın kapılarının açık tutulması
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi

13. Trafik Test Sorusu

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa

14. Trafik Test Sorusu

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli
Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
Bulunduğu şeridi izlemeli
Hızını artırmalı

15. Trafik Test Sorusu

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
El freninin çekilmesine
Motorunun durdurulmasına
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

16. Trafik Test Sorusu

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabı- talarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sü- rücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

17. Trafik Test Sorusu

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol
I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol
I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol
I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

18. Trafik Test Sorusu

19. Trafik Test Sorusu

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
Garaj
Durak
Otopark
Park yeri

20. Trafik Test Sorusu

I- Şerit değiştirmelerde II- Sağa ve sola dönüşlerde III- Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

21. Trafik Test Sorusu

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Hız sınırlamasına
Trafik yasaklarına
Çevreyi rahatsız etmemeye
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

22. Trafik Test Sorusu

I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

23. Trafik Test Sorusu

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Birkaç defa selektör yaparak
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Birkaç defa korna çalarak
Dönüş ışıklarını yakarak