Fenerbahçe Sürücü Kursu'nun E-Sınav Sistemine Hoşgeldiniz. Başarılar Dileriz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1. Trafik Adabı Sorusu

I. Öz eleştiri yapabilmek II. Risk almaya meyilli olmak III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
I ve IV
II ve III
I, II ve III
II, III ve IV

2. Trafik Adabı Sorusu

I. Hoşgörülü olunması II. Bencillikten uzak durulması III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

3. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığı- nın düşünülmesi

4. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Trafik kurallarına riayet edilmesi
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

5. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

6. Trafik Adabı Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Empati kurmaktan kaçınmak
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

1. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
Sağlık şartı
Öğrenim şartı
Eğitim ve sınav şartı
Motorlu araç sahibi olma şartı

2. Trafik Test Sorusu

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru II. yanlıştır.
Her ikisi de yanlıştır.
I. yanlış II. doğrudur.
Her ikisi de doğrudur.

3. Trafik Test Sorusu

er
therth
erth
ertherth
erth

4. Trafik Test Sorusu

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
35
50
70
140

5. Trafik Test Sorusu

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. ••Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. ••Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. ••Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
Belediye
Mahalle muhtarları
Tarım İl Müdürlüğü
Millî Eğitim Müdürlüğü

6. Trafik Test Sorusu

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
20
30
40
50

7. Trafik Test Sorusu

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
80
90
100
110

8. Trafik Test Sorusu

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

9. Trafik Test Sorusu

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

10. Trafik Test Sorusu

Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması

11. Trafik Test Sorusu

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
At arabası
Motosiklet
Kamyonet
Otomobil

12. Trafik Test Sorusu

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Koruma başlığı
Hız sınırlayıcı cihaz
Yangın söndürme cihazı
Çocuk bağlama sistemleri

13. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Hurdaya ayrılması
Teknik değişiklik yaptırılması
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

14. Trafik Test Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Trafik cezalarının fazlalaştırılması

15. Trafik Test Sorusu

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
1 - 2 - 3 - 4
1 - 2 - 4 - 3
2 - 1 - 4 - 3
4 - 1 - 2 - 3

16. Trafik Test Sorusu

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Mali sorumluluk sigortasının
Araç teknik muayenesinin
Servis bakımlarının
Kasko sigortasının

17. Trafik Test Sorusu

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Traktör
Minibüs
Motosiklet
Kamyonet

18. Trafik Test Sorusu

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
6 ay hapis cezası verilir.
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
İdari para cezası verilir.
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

19. Trafik Test Sorusu

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
İdari para cezası verilir.
6 ay hapis cezası verilir.
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

20. Trafik Test Sorusu

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

21. Trafik Test Sorusu

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Hızın azaltılması
Öndeki aracın geçilmesi
Takip mesafesi kuralına uyulması
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

22. Trafik Test Sorusu

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
İtfaiye
Ambulans
Polis imdat
Jandarma imdat

23. Trafik Test Sorusu

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

1. Araç Tekniği Sorusu

I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

2. Araç Tekniği Sorusu

Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Araç bir tarafa çeker.
Fren pedalı sertleşir.
Frenlerden ses gelir.
Fren hidroliği azalır.

3. Araç Tekniği Sorusu

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Yakıt bitmiştir
Batarya zayıflamıştır
Lastik basınçları düşüktür
Motor yağ seviyesi azalmıştır

4. Araç Tekniği Sorusu

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Yağ ömrünün artmasına
Yakıt tüketiminin azalmasına
Bakım masrafının azalmasına
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine

5. Araç Tekniği Sorusu

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Sis ışıkları
Acil uyarı ışıkları
Uzağı gösteren ışıklar
Yakını gösteren ışıklar

6. Araç Tekniği Sorusu

Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
Fitil ile
Kendi kendine
Buji kıvılcımı ile
Dışarıdan ısıtılarak

7. Araç Tekniği Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Debriyaj balatasının eskimesi
Lastik hava basıncının düşmesi
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

8. Araç Tekniği Sorusu

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
İş
Egzoz
Emme
Sıkıştırma

9. Araç Tekniği Sorusu

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Motor yüksek devirde kullanılır.
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

1. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

2. iİlk Yardım Testi Sorusu

Sürükleme yöntemleri; I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

3. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandırAşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır??
Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
El, kol ve bacaklarının bağlanması
Şekerli içecekler içirilmesi

4. iİlk Yardım Testi Sorusu

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

5. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
Kalp krizi
Kalp masajı
Kalp spazmı
Göğüs ağrısı

6. iİlk Yardım Testi Sorusu

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

7. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
Dirsek
Omurga
Kafatası
El bileği

8. iİlk Yardım Testi Sorusu

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

9. iİlk Yardım Testi Sorusu

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Kaburganın sağ alt bölgesi → 1 cm
Karnın sol üst bölgesi → 3 cm
Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm
Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı → 7 cm

10. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Tıbbi yardım istenmesi
Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

11. iİlk Yardım Testi Sorusu

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
Bilinci
Dolaşımı
Solunumu
Diş eti kanaması

12. iİlk Yardım Testi Sorusu

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması