Ehliyet Sınav Soru ve Cevapları

Sürücü Kursu Trafik Sorularından En az 70 Puan Almanız gerekmektedir

 

1.)

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan biri değildir?

A) Beden sağlığının bozulması  
B) Ruh sağlığının bozulması  
C) İş veriminin artması  
D) Dikkatin dağılması  
 

2.)

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A) Çevre hakkı  
B) Çevre koruma  
C) Çevre düzeni  
D) Çevre sorunu  
 

3.)

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lastik tekerlekli traktör  
B) Kamyon  
C) Otomobil  
D) Otobüs  
 

4.)

I- Arkadan çarpma
II- Kırmızı ışıkta geçme
III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

5.)

“ E” sınıfı sürücü belgesine sahip olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A) Otobüs  
B) Kamyon  
C) Motorlu bisiklet  
D) Lastik tekerlekli traktör  
 

6.)

Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

7.)

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.  
B) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.  
C) Gerektiğinde durmalı ve yayaya yardımcı olmalıdır.  
D) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.  
 

8.)

Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Lastik tekerlekli traktör  
B) Hususi otomobil  
C) İş makinesi  
D) Motosiklet  
 

9.)

Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Orta şeridin  
B) Tırmanma şeridinin  
C) Hızlanma (katılma) şeridinin  
D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin  
 

10.)

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

11.)

Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması  
B) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması  
C) Kasa kapaklarının kapalı tutulması  
D) Kasa üzerinin kapalı olması  
 

12.)

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli  
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı  
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli  
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir DUR emri de yoksa uygun hızla geçmeli  
 

13.)

Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan biri değildir?
A) Aracın hızını azaltmak  
B) Aracın hızını artırmak  
C) İlk geçiş hakkını yayalara vermek  
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak  
 

14.)

Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Aracını durdurmalıdır  
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir  
C) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.  
D) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır  
 

15.)

Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
A) Araç geçmede uyarı amaçlı  
B) Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı  
C) Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde  
D) Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede  
 

16.)

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

17.)

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30  
B) 20  
C) 10  
D) 5  
 

18.)

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Birkaç defa selektör yaparak  
B) Acil uyarı ışıklarını yakarak  
C) Birkaç defa korna çalarak  
D) Dönüş ışıklarını yakarak  
 

19.)

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışında aracını park edebilir?

A) 5  
B) 10  
C) 15  
D) 20  
 

20.)

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine  
B) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt,diğerine  
C) Otomobil, kamyona  
D) Kamyon, otomobile  
 

21.)

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçlarının  
B) Sanık veya suçlu takip eden araçların  
C) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların  
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların  
 

22.)

Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.  
B) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır  
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir  
D) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır  
 

23.)

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Motosiklet  
B) Traktör  
C) Otomobil  
D) Kamyonet  
 

24.)

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A) 1 numaralı şeridi  
B) 2 numaralı şeridi  
C) 3 numaralı şeridi  
D) İstediği şeridi  
 

25.)

Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?

A) 2 numaralı araca yol vermelidir  
B) Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır.  
C) 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir  
D) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır  
 

26.)

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Hızını arttırmalıdır  
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.  
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır  
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir  
 

27.)

Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en fazla ne kadar yaklaşılır?
A) Takip mesafesi kadar  
B) İki araç boyu kadar  
C) Üç araç boyu kadar  
D) Bir araç boyu kadar  
 

28.)

Aksine bir durum yoksa şekildeki 1 numaralı araç saatte 80 kilometre hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 10  
B) 20  
C) 30  
D) 40  
 

29.)

Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını azaltması  
B) Hız sınırını aşması  
C) Önündeki aracı geçmesi  
D) Takip mesafesini azaltması  
 

30.)

Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 90  
B) 100  
C) 110  
D) 120  
 

31.)

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Ani fren yaparak durmaya çalışması  
B) Takip mesafesini azaltması  
C) Takip mesafesine uyması  
D) Takip mesafesini artırması  
 

32.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A) Kamyonun geçme yapması  
B) 2 numaralı aracın geçme yapması  
C) Araçların takip mesafesine uyması  
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması  
 

33.)

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa  
B) Uyuşturucu madde alarak araç kullandığı tespit edilmişse  
C) Araca taşıma sınırından fazla yük yüklemişse  
D) Araca taşıma sınırından fazla yolcu almışsa  
 

34.)

Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Özürlü sürücü yolu  
B) Özürlü taşıtı giremez  
C) Özürlü sürücüler çıkabilir.  
D) Özürlü sürücüler için park yeri  
 

35.)

Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

A) Kesikli çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini  
B) Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini  
C) Kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini  
D) Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını  
 

36.)

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

37.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağı sonunu  
B) Yolun tek yönlü olduğunu  
C) Yolun iki taraftan daraldığını  
D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu  
 

38.)

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sola dönülmez  
B) Sola zorunlu yön  
C) Sağa zorunlu yön  
D) Sağa dönülmez  
 

39.)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

40.)

Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

41.)

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

42.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kontrolsüz kavşağı  
B) Demir yolu geçidini  
C) Ana yol-tali yol kavşağını  
D) Dönel kavşak yaklaşımını  
 

43.)

Şekildeki trafik işaretleri (sağ-sol) sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Tali yola  
B) Köprüye  
C) Kavşağa  
D) Demir yoluna  
 

44.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini  
B) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini  
C) Bisikletin geçebileceğini  
D) Bisikletin giremeyeceğini  
 

45.)

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Geçiş hakkını yayalara vermesi  
B) Yayaları ikaz ederek geçmesi  
C) Öndeki aracı geçmemesi  
D) Aracının hızını azaltması  
 

46.)

Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” talimatıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

47.)

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Düz gitmeleri  
B) Sağa dönüş yapmamaları  
C) Düz gideceklerin beklemeleri  
D) Yol açıksa sola dönüş yapmaları  
 

48.)

Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

A) Taşıt yolu  
B) Banket  
C) Yaya geçidi  
D) Platform  
 

49.)

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne ad verilir?
A) Geçiş yolu  
B) Sığınma cebi  
C) Hemzemin geçit  
D) Kavşak  
 

50.)

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücülerinin yetiştirilmesi için kurslar açmak,yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A) Ulaştırma Bakanlığı  
B) Millî Eğitim Bakanlığı  
C) Emniyet Genel Müdürlüğü  
D) Karayolları Genel Müdürlüğü