İlkyardım Ehliyet Sınav Soru ve Cevapları

İlkyardım Testinden en az 70 Puan Almak Gerekiyor

 

 

1.)

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Seyir hâlinde iken cep telefonu kullanması  
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması  
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması  
D) Aracının arıza yapması 
 2.) Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele  ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Sürücü belgesinin süresiz geri alınması 
B) Ağır hapis cezası  
C) Para ve ceza puanı  
D) Trafikten men cezası  
  3.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak  
B) Durumun kötüleşmesini engellemek  
C) Tıbbi yardım için iletişim kurmak  
D) İlaçla tedavi etmek  

4.)

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A) Sağlık personeli olmak  
B) Sakin ve tedbirli olmak  
C) Trafik görevlisi olmak  
D) İyi bir sürücü olmak  
  5.) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A) Böbrek  
B) Mide  
C) Kalp  
D) Karaciğer  
  6.) Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A) Dolaşım sisteminde  
B) Sindirim sisteminde 
C) Solunum sisteminde  
D) Sinir sisteminde  
  7.) Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?
A)  Ağrı kesici ilaç  
B) Yara merhemi  
C)  Üçgen sargı bezi  
D) Serum  
  8.) Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?
A) Vücudun bir bölümünde felç  
B) Acıkma hissi  
C) Hazımsızlık 
D) İç kanama  
  9.) Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
A) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması  
B) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması  
C) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması  
D) Kaç yaralı olduğuna bakılması  
  10.) Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika  
B) 15 dakika  
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar  
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar 
  11.) Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Yüzün soğuk su ile yıkanması  
B) Burun üzerine ve enseye buz konulması  
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi  
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi  
  12.) Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak  
B) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak  
C) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak  
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek  
  13.) Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde,kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır?
A)  1-2  
B)  5-10  
C) 15-20  
D) 30-40  
  14.) Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?
A) Kansızlık  
B) Koma  
C) Şok  
D)  Bayılma  
  15.) Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama  
B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli  
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme  
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme  
  16.) Şekildeki gibi dış kalp masajı pozisyonu alındıktan sonra, yetişkine dakikada kaç kez bası uygulanır?

A) 40  
B) 70  
C) 100  
D) 120  
  17.) Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.  
B) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.  
C) Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır.  
D) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.  
  18.) Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.  
B) Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır  
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.  
D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.  
  19.) Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?
A) Yarı oturur duruma getirmek  
B) Batan cisim varsa çıkarmamak  
C) Ayaklar yüksekte tutulup sırt üstü yatırmak  
D) Açık olan yarası temiz bir bezle kapatılıp basınç yapmadan sarmak  
  20.) Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bol su ile yıkamak  
B) Yara merhemi sürmek  
C) Kuru sargı bezi ile kapatmak  
D) Yakıcı maddeyi sulandırıp sürmek  
 

21.)

Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir?
A) Yan yatış  
B) Yüzüstü yatış  
C) Sırtüstü yatış  
D) Oturuş veya yarı oturuş  
 

22.)

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağlarının kopması  
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması  
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi  
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi  
 

23.)

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için hangi uygulama yapılmalıdır?
A) Hasta oturtularak merhem sürülmeli  
B) Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı  
C) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı  
D) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı  
 

24.)

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum yolu zehirlenmesi olan  
B) Ayak kemiği kırık olan  
C) Açık karın yarası olan  
D) Bilinci yerinde olmayan  
 

25.)

Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?
A) Baş kısmı önde olacak şekilde  
B) Ayakları önde olacak şekilde  
C) Yaralının isteğine göre  
D) Yaranın çeşidine göre  
 

26.)

Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Açık havaya çıkarılır.  
B) Yoğurt yedirilir.  
C) Tuzlu su içirilir.  
D) Kusturulur.  
 

27.)

Sıcak vurması (çarpması) sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi, aşağıdaki durumlardan hangisidir?
A) Nabız sayısının azalması  
B) Kan dolaşımının yavaşlaması  
C) Sindirim sisteminin çalışmaması  
D) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması  
 

28.)

Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Tuzlu ayran içirmek  
B) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak  
C) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak  
D) Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak  
 

29.)

Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.  
B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.  
C) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.  
D) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.  
 

30.)

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.  
B) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.  
C) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır  
D) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.