İlkyardım Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

Yapılan Test'ten en az 70 Puan almak gerekmektedir

 

1.)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
A) Yolları ve kaldırımları onarmak 
B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek 
C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak  
D) Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek  
  2.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A) Şokun önlenmesi 
B) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi  
C) Acil yardım istenmesi  
D) Kanamanın durdurulması 
  3.) Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
A) Mide  
B) Yutak  
C) Akciğer  
D) Kalp  

4.)

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A) Sinir sisteminde  
B) Sindirim sisteminde  
C) Solunum sisteminde  
D) Dolaşım sisteminde  
  5.) Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Ayaklarından çekilerek  
B) Baş-çene pozisyonu verilerek  
C) Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak  
D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek  
  6.) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazalarda ilk yardım için kullanmak  
B) Araç muayenelerinde göstermek 
C) Trafik denetimlerinde göstermek  
D) Araç donanımını tamamlamak  
  7.) Bak-Dinle-Hisset yönteminde “Dinle” ne anlama gelir?
A) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi  
B) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi  
C) Yaralıdaki ağrılı yerlerin tespit edilmesi  
D) Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi  
  8.) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi  
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması  
C) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması 
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması  
  9.) Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması  
B) Başın geriye alınıp, ağız içinin temizlenip,hava yolunun açılması  
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi  
D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi  
  10.) Ayak veya bacaktaki yaralanmalarda, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasık iç kısmı  
B) Bacak dış kısmı  
C) Dizin ön üst kısmı  
D) Karın ön üst kısmı  
  11.) Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması  
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması  
C) Kanama bölgesinin yıkanarak pıhtıların temizlenmesi  
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması  
  12.) El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A) Sıcak su ile yıkanması  
B) Kanayan yere merhem sürülmesi  
C) Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması  
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması  
  13.) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A) Nabzın süratli ve zayıf olması  
B) Deride kızarıklık olması  
C) Vücut sıcaklığının artması  
D) Solunumun aniden derinleşmesi  
  14.) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği,uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Hâlsizlik  
B) Şok  
C) Zehirlenme  
D) Koma  
  15.) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi  
B) Solunumun sık ve yüzeysel olması  
C) Vücut sıcaklığının artması  
D) Kan basıncının artması  
  16.) 1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması
Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 2 - 3 - 4  
B) 4 - 1 - 2 - 3  
C) 3 - 2 - 1 - 4  
D) 2 - 3 - 1 - 4  
  17.) Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek  
B) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek  
C) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek  
D) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek  
  18.) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.  
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.  
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.  
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.  
  19.) Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği  
B) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi  
C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı  
D) Yakıcı maddeyle temas şekli  
  20.) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Vücut sıcaklığının artması  
B) Bulantı ve kusmanın olması  
C) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması  
D) Nabız atışlarının sürekli hızlanması  
 

21.)

Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A) Topuktan koltuk altına kadar  
B) Topuktan kalçaya kadar  
C) Dizden kalçaya kadar  
D) Topuktan dize kadar  
 

22.)

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A) Eklem çevresinin şişmesidir  
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.  
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.  
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.  
 

23.)

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A) Yazılı, sözlü ve hareketli  
B) Ayrıntılı, detaylı ve uzun  
C) Kısa, öz ve anlaşılır  
D) Şifreli ve gizli  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan  
B) Ağır kanamalı olan  
C) Ayağında kırık olan  
D) Dirseğinde çıkık olan  
 

25.)

Aşağıdaki yaralılardan hangisi kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurga kırığı olan  
B) Kaburga kırığı olan  
C) Birinci derece yanığı olan  
D) Kolunda yara ve kırık olan  
 

26.)

Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde  
B) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde  
C) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında  
D) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan
aracın egzoz gazına maruz kalındığında
 
 

27.)

Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
A) Sıcak içecekler verilir.  
B) Sıcak duş yaptırılır.  
C) Vücudu serinletilir.  
D) Üstü örtülerek terlemesi sağlanır  
 

28.)

İşitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücü, hangi sınıf sürücü belgeleri ile araç kullanabilir?
A) A1, A2 ve H  
B) C, D, E ve G  
C) B sınıfı (bütün araçlar)  
D) B sınıfı (hususi araç) ve F sınıfı  
 

29.)

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.  
B) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.  
C) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.  
D) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.  
 

30.)

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları  
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri  
C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri  
D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri