Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

 

31.)

TRAFİK SORULARI

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A)

Geçiş yolu

 

B)

Geçiş hakkı

 

C)

Geçiş kolaylığı

 

D)

Geçiş üstünlüğü

 

 

32.)

 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A)

Trafik suçu

 

B)

Trafik terörü

 

C)

Trafik kusuru

 

D)

Trafikten men

 

 

33.)

 Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

A)

Taşıt

 

B)

Tren

 

C)

Ulaşım

 

D)

Taşıma

 

 

34.)

Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?

A)

Bölünmüş yol

 

B)

Banket

 

C)

Şerit

 

D)

 İki yönlü yol

 

 

35.)

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A)

Yerlerinin değiştirilmesi

 

B)

Üzerlerine yazı yazılması

 

C)

Görülmelerinin engellenmesi

 

D)

Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

 

 

36.)

 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A)

Aracını durdurmalı

 

B)

Durmadan geçmeli

 

C)

Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli

 

D)

Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

 

 

37.)

 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A)

Hızlandırma işareti

 

B)

Geç işareti

 

C)

Yavaşlatma işareti

 

D)

Dur işareti

 

 

38.)

 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A)

Okul geçidine

 

B)

Yürüyüş yoluna

 

C)

Gençlik kampına

 

D)

Alt veya üst geçitlere

 

 

39.)

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)

Banketten gitmeli

 

B)

Takip mesafesini artırmalı

 

C)

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

 

D)

Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

 

 

40.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu

 

B)

Açılan köprüye yaklaşıldığını

 

C)

Tehlikeli çıkış eğimli yolu

 

D)

Kasisli yolu

 

 

41.)

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

 

42.)

 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

 

43.)

 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A)

Sola dönülmez

 

B)

Sağa dönülmez

 

C)

Sola zorunlu yön

 

D)

Sağa zorunlu yön

 

 

44.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Traktörün geçebileceğini

 

B)

Traktörün giremeyeceğini

 

C)

Traktörlerin park edebileceğini

 

D)

Sadece traktörün girebileceğini

 

 

45.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)

Geçme yasağı sonunu

 

B)

Hız sınırlaması sonunu

 

C)

Araç trafiğine kapalı yolu

 

D)

Öndeki taşıtı geçme yasağını

 

 

46.)

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

 

47.)

 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A)

Yalnız I

 

B)

 I ve II

 

C)

II ve III

 

D)

I, II ve III

 

 

48.)

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

A)

Şerit değiştirmek yasaktır.

 

B)

Öndeki aracı geçmek yasaktır.

 

C)

Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir

 

D)

Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.

 

 

49.)

 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A)

Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa

 

B)

Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse

 

C)

Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

 

D)

Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

 

 

50.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A)

Araçların takip mesafesine uyması

 

B)

3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi

 

C)

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

 

D)

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

 

 

51.)

 1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri
3. Trafik görevlisi
Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

1 - 2 - 3

 

B)

2 - 3 - 1

 

C)

3 - 1 - 2

 

D)

3 - 2 - 1

 

 

52.)

 Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

A)

80

 

B)

90

 

C)

110

 

D)

120

 

 

53.)

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A)

15

 

B)

35

 

C)

40

 

D)

50

 

 

54.)

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A)

10

 

B)

20

 

C)

30

 

D)

40

 

 

55.)

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)

 4 numaralı aracın hızını artırması

 

B)

1 numaralı aracın sağ şeride girmesi

 

C)

2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

 

D)

2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

 

 

56.)

Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A)

Öndeki aracın işaretini beklemek

 

B)

Başka araç tarafından geçilmiyor olmak

 

C)

Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek

 

D)

Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

 

 

57.)

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A)

 Hızını artırması

 

B)

Kesik çizgi tarafına yaklaşması

 

C)

Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması

 

D)

Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

 

 

58.)

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A)

Dar kavisle dönülmesi

 

B)

Geniş kavisle dönülmesi

 

C)

Karşıya geçen yayalara yol verilmesi

 

D)

Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi

 

 

59.)

Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak

 

B)

 Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek

 

C)

Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek

 

D)

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek

 

 

60.)

 Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A)

1 numaralı araç

 

B)

2 numaralı araç

 

C)

Hızı az olan araç

 

D)

Hızı fazla olan araç

 

 

61.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

1 numaralı aracın öncelikle geçmesi

 

B)

1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

 

C)

1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi

 

D)

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

 

 

62.)

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

A)

Toplu taşıma araçlarının

 

B)

Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların

 

C)

Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının

 

D)

Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların

 

 

63.)

 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı

 

B)

Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli

 

C)

Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı

 

D)

Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı

 

 

64.)

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

A)

5

 

B)

10

 

C)

15

 

D)

20

 

 

65.)

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A)

Dönüş ışıklarını yakarak

 

B)

Dönüş ışıklarını yakarak

 

C)

Dönüş ışıklarını yakarak

 

D)

Birkaç defa selektör yaparak

 

 

66.)

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

A)

30

 

B)

20

 

C)

10

 

D)

5

 

 

67.)

Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

A)

Her iki aracın yüklü olması

 

B)

Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması

 

C)

Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması

 

D)

Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması

 

 

68.)

Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

A)

Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları

 

B)

Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri

 

C)

Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları

 

D)

 Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri

 

 

69.)

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

A)

Sadece öğrenci indirip bindirirken

 

B)

Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman

 

C)

Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman

 

D)

Sadece sisli, yağmurlu veya karlı havalarda

 

 

70.)

 Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?

A)

Korna çalıp yayayı durdurmalı

 

B)

Geçiş hakkını kendi kullanmalı

 

C)

Geçiş hakkını yayaya vermeli

 

D)

Yayanın yola girmesini önlemeli

 

 

71.)

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A)

Hızlarını artırarak geçmesi

 

B)

Uygun mesafede mutlaka durması

 

C)

Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi

 

D)

Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi

 

 

72.)

 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

 

B)

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

 

C)

Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

 

D)

Yüklerin bağlanması

 

 

73.)

Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan
bazıları şunlardır:
• Kusurlu far
• Kusurlu rot
• Kusurlu fren
• Kusurlu direksiyon
Bu kusurlara bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

A)

Araç yakıtının zamanında alınması

 

B)

Araç bakımının zamanında yapılması

 

C)

Motor yağının zamanında değiştirilmesi

 

D)

Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi

 

 

74.)

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A)

Sahibi değiştiğinde

 

B)

Sigorta süresi bittiğinde

 

C)

Tescil belgesi değiştirildiğinde

 

D)

Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

 

 

75.)

 B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

A)

Kamyon

 

B)

Minibüs

 

C)

Otomobil

 

D)

Kamyonet

 

 

76.)

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A)

 Aracın bakımı

 

B)

Kasko sigortası

 

C)

Koltuk ferdi kaza sigortası

 

D)

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

 

 

77.)

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A)

Ölümlü kazalarda

 

B)

Yaralanmalı kazalarda

 

C)

Maddi hasarlı kazalarda

 

D)

Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

 

 

78.)

 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

A)

Tek yönlü yola ters yönden girmek

 

B)

Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak

 

C)

Sürücü belgesini yanında bulundurmamak

 

D)

Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak

 

 

79.)

 Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A)

 Atık

 

B)

Çevre

 

C)

İklim

 

D)

 Erozyon

 

 

80.)

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

A)

Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması

 

B)

Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması

 

C)

Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması

 

D)

Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması