Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 15 İlkyardım , 25 Trafik , 20 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

 

1.)

I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma
Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar?
A) Yalnız I  
B)  I ve II 
C) II ve III  
D) I, II ve III  
  2.) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A) Pazı kemiği  
B) Kaval kemiği  
C) Kaburga kemiği  
D) Kaburga kemiği  
  3.) Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A) Hiç zaman kaybetmeden, hemen  
B) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra  
C) Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra  
D) Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra  
 

4.)

 Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A) Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması  
B)  Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi  
C) Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması  
D) Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması  
  5.)  "Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A) Omurga yaralanmalarında  
B) Kapalı göğüs yaralanmalarında  
C) Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında  
D) Boylamasına karın yaralanmalarında  
  6.) Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Şok pozisyonu verilmesi  
B) Ağzından bol sıvı verilmesi 
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması  
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi  
  7.)  Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Eklem bölgesi olmasına  
B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına  
C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına  
D) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına  
  8.) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Şok  
B) Hâlsizlik  
C) Koma  
D) Zehirlenme  
  9.) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A) Saç dökülmesi  
B) Bedensel aktivitede artma  
C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi  
D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç  
  10.)  Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
A) Tıbbi birimleri haberdar etmek  
B) Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak  
C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak  
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak  
  11.)  Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak  
B) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek  
C) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak  
D) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek  
  12.) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilincini kaybeden  
B) Açık karın yarası olan  
C) Solunum zorluğu olan  
D) Ayak bileğinde çıkık olan  
  13.)  Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.  
B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.  
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.  
D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.  
  14.) I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması
Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D)  I, II ve III  
  15.)  Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları  
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri  
C)  Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri  
D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri  
  16.)

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A) I ve II  
B) I ve III  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
  17.)  Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?
A)  Yolda bakım çalışması olduğunu  
B)  İleride hemzemin geçit bulunduğunu  
C) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu  
D) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu  
  18.)  Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
  19.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Aracının hızını artırması  
B) Aracının hızını azaltması  
C) Öndeki aracı geçmemesi  
D) İlk geçiş hakkını yayalara vermesi  
  20.)  Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını  
B) Sağa dönmenin yasaklandığını  
C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını  
D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini  
 

21.)

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

22.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Traktörün geçebileceğini  
B) Traktörün giremeyeceğini  
C) Traktörlerin park edebileceğini  
D) Sadece traktörün girebileceğini  
 

23.)

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

24.)

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Özürlü sürücü yolu  
B) Özürlü taşıtı giremez  
C) Özürlü sürücüler çıkabilir  
D) Özürlü sürücüler için park yeri  
 

25.)

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Sola dönüş yapması  
B) Sağa dönüş yapması  
C) Aynı yönde seyretmesi  
D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması  
 

26.)

 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A)  80  
B) 90  
C) 100  
D) 110  
 

27.)

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında,hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A) Otomobil  
B) Motosiklet  
C) Lastik tekerlekli traktör  
D) Telikeli madde taşıyan taşıt  
 

28.)

 Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Hızını artırmalı  
B) Bulunduğu şeridi izlemeli  
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalı  
D) Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli  
 

29.)

 Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Bir gözcü bulundurmalı  
B) Akan trafiği durdurmalı  
C) Geri manevradan vazgeçmeli  
D) Aşağıya inip bir süre beklemeli  
 

30.)

 Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3  
B) 1 - 3 - 2  
C) 3 - 1 - 2  
D) 3 - 2 - 1  
 

31.)

 Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A) 15  
B) 20  
C) 30  
D) 50  
 

32.)

Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

A) Takip mesafesine  
B) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına  
C) Farların kullanılacağı yer ve hâllere  
D) Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına  
 

33.)

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Dönüş ışıklarının  
B) Sis veya park ışıklarının  
C) Uzağı gösteren ışıkların  
D) Yakını gösteren ışıkların  
 

34.)

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak  
B) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek  
C) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek  
D) Kamyon ile kamyoneti çekmek  
 

35.)

 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Sağa sinyal vermesi  
B) Yayaların geçişini beklemesi  
C) Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi  
D) Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi  
 

36.)

 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması  
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması  
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması  
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması  
 

37.)

 B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.
Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

38.)

 Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A) 5  
B) 4  
C) 3  
D) 2  
 

39.)

Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Aracına el koyma  
B) Hafif hapis cezası  
C) Trafikten men etme  
D) Para cezası ve ceza puanı  
 

40.)

 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A) Araç bakımlarının sürelerinde yapılması  
B) Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması  
C) Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması  
D) Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması  
 

41.)

 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rot  
B) Fren  
C) Motor  
D)  Direransiyel  
 

42.)

 Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Yakıt seviyesi kontrol edilir.  
B) Önemsenmez, devam edilir.  
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.  
D) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.  
 

43.)

 Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A) Buji  
B) Flaşör  
C) Enjektör  
D) Regülatör  
 

44.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karter  
B) Külbütör kapağı  
C) Egzoz manifoldu  
D) Emme manifoldu  
 

45.)

 Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.
Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A)  Tiner ile yıkamak  
B) Bol su ile yıkamak  
C) Antifriz ile yıkamak  
D) Fren hidroliği ile yıkamak  
 

46.)

Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?
A) Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak  
B) Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek  
C) Motora giren havayı temizlemek  
D) Ateşleme yapmak  
 

47.)

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A) Bujilerin yeni olması  
B) Yakıt borularının uzun olması  
C) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi  
D) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması  
 

48.)

Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
A) Konjektör  
B) Marş motoru  
C) Alternatör  
D) Şarj dinamosu  
 

49.)

Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

A) Motor devri yükseltilir.  
B) Motor devri düşürülür.  
C) Araç sürülmeye devam edilir.  
D) Araç durdurulur ve motor stop edilir.  
 

50.)

 Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A)  Motorun fazla ısınmasına  
B) Motor gücünün artmasına  
C) Fren hidroliğinin azalmasına  
D) Bijon somunlarının gevşemesine  
 

51.)

Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A) Fren hidroliğinin  
B) Diferansiyel yağının  
C) Vites kutusu yağının  
D) Motor soğutma suyunun  
 

52.)

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A) Fan motorunda  
B) Alternatörde  
C) Marş motorunda  
D) Far ampüllerinde  
 

53.)

Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fan motoru  
B) Far anahtarı  
C) Sigorta kutusu  
D) Yakıt göstergesi  
 

54.)

Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi  
B) Yeşil  
C) Beyaz  
D) Kırmızı  
 

55.)

 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

56.)

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A) Kavrama (Debriyaj)  
B) Fren balatası  
C) Helezon yay  
D) Amortisör  
 

57.)

 Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A) Günde bir  
B) Haftada bir  
C) Altı ayda bir  
D) Araca binileceği zaman  
 

58.)

 Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A) Debriyajın kaçırması  
B) Fren balatalarının yeni olması  
C) Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması  
D) Fren lambalarının yanmaması  
 

59.)

 I- Tam gazdan kaçınmak
II- Ani hızlanmalardan kaçınmak
III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak
"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

60.)

Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması  
B) Arka lastiklerin ortadan aşınması  
C) Direksiyon kovanının eğilmesi  
D) Direksiyon milinin eğilmesi  

 

cevap anahtarı