Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz  D : Doğu | Y : Yanlış  ifade eder.

 

1.) Hangisi, depodaki motorini yakıt enjeksiyon pompasına iletir?

A) Debriyaj
B) Dinamo
C)Devridaim pompası
D) Besleme pompası

2.) Motor çalışırken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

A) Ya çubuğundan
B) Ya göstergesinden
C) Radyatörden
D) Karbüratörden

3.) Marş motoru, marş durumunda hiç dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Buji kabloları gevşektir.
B) Karbüratöre yakıt gelmiyordur
C) Akünün kutup başları gevşektir.
D) Vantilatör kayışı  gevşektir

4.) Isıtma bujilerinin görevi nedir?

A) Ateşleme yapmak
B) Motora giren havayı temizlemek
C) Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
D) Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak

5.) Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle ne püskürtülür?

A) Motorin
B) Antifiriz
C) Hidrolik yağı
D) Su buharı

6.) Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere püskürtme sırasına göre basınçlı motorin gönderir?

A) Besleme pompası
B) Enjeksiyon pompası
C) Endüksiyon bobini
D) Distribütör

7.) Düz yolda normal hızla seyrederken, araç  bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Vites kutusu arızalıdır
B) Şaft arızalıdır
C) Lastiklerin hava basıncı eşittir
D) Ön lastiklerin hava basıncı eşit değildir

8.) Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

A)Diferansiyel
B) Amortisör
C) Rot
D) Yay

9.) Karlı havalarda öncelikle hangi lastiklere zincir takılır?

A)Ön lastiklerin birine
B) Arka lastiklerin birine
C) Çekici lastiklere
D) Çekici olmayan lastiklere

10.) Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden  hangisine bakılır?

A) Antifriz kaçağına
B) Asit kaçağına
C) Elektrolit kaçağına
D) Yağ kaçağına

11.) Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan aktarma organıdır?

A) Rot
B) Kavrama
C) Şaft
D) Aks

12.) Şarj göstergesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alternatörün elektrik üretip, üretmediğini  gösterir.
B) Marş motorunun elektrik üretip üretmediğin  gösterir.
C) Distribütörün elektrik üretip üretmediğini  gösterir
D) Karbüratörün elektrik üretip, üretmediğini gösterir.

13.) Araçta, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Motor hararet yapmıştır
B) Motor yağı fazladır
C) Egzoz susturucusu deliktir
D) Hava filtresi deliktir

14.) Devridaim (su pompası), hareketini aşağıdakilerin hangisinden alır?

A) Aks milinden
B) Kampanadan
C) Diferansiyelden
D) Krank milinden

15.) Aşağıdakilerden hangisi araca römork bağlandığında yapılması zorunludur?

A)  Römorka yük konulması
B) Römorkun üzerine branda çekilmesi
C) Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
D) Römorkun farlarının yakılması

16.) Araçta sigortalardan biri atmış ise yerine ne takılmalıdır?

A) Çelik tel
B) Aynı amperde sigorta
C) Sigara kağıdı sarılmış sigorta
D) Tel sarılmış sigorta

17.) Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur

A) Antifriz
B) Saf su
C) Yağ
D) Asit
18.) Aşağıdakilerden hangisi araç için gerekli elektriği üreten parçadır?
A) Marş motoru
B) Diferansiyel
C) Debriyaj
D) Alternatör

19.) Su kaynatmış motora, konulacak su nasıl olmalıdır?

A) Soğuk
B) Ilık
C) Asitli
D) Alkollü

20.) Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

A) Soğutma sıvısına
B) Motor yağına
C) Hidrolik yağına
D) Motorine
21.) Akü bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Akünün tamamı saf su ile doldurulmalıdır
B) Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su ilave  edilmelidir
C) Plakaların ortasına kadar saf su ile doldurulmalıdır
D) Plakaların 1 cm altına kadar saf su ile doldurulmalıdır

22.)  Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi  verir?

A) Marş motoru
B)  Alternatör
C) Fan motoru
D) Kam mili

23.) Benzinle havayı belirli oranda karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakıt pompası
B) Hava filtresi
C) Karbüratör
D) Supap

24.) Aşağıdakilerden hangisi sadece soğuk motorun çalıştırılmasında kullanılır?

A) Jikle devresi
B) Karbüratör
C) Bujiler
D) Rölanti devresi

25.)  Aşağıdakilerden hangisi silindire giren  havayı temizler?

A) Benzin filtresi
B) Hava filtresi
C) Yağ filtresi
D) Su filtresi
26.) Akünün kutup başlarını oksitten korumak için aşağıdakilerin hangisi kullanılabilir?
A) Gres yağı
B) Alkol
C) Benzin
D) Saf su
27.) Hangisi pistondan aldığı doğrusal hareketi, biyel yardımı ile dairesel harekete çevirir?
A) Motor bloğu
B) Kam mili
C) Krank mili
D) Silindir kapağı

 28.) Aracın gösterge panelinde bulunan, şekildeki göstergenin mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Uzun farların yandığını
B)  Kısa farların yandığını
C) El freninin çekilmiş olduğunu
D) Cam rezistansının çalıştığını

29.) Karterdeki yağı, basınçlı olarak motor parçalarına gönderen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su pompasıdır
B) Yağ pompasıdır
C) Distribütördür.
D) Radyatördür.
30.) Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk  olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Arka lastiklerin ortadan aşınması
B) Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
C) Direksiyon milinin eğilmesi
D) Direksiyon kovanının eğilmesi

31.) Araçta rodaj (alıştırma) zamanı doluncaya  kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Tam yükte çalıştırılması
B) Rölantide gidilmesi
C) Ani duruş ve kalkış yapılması
D) Yüksek devirde çalıştırılmaması
32.) Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A) Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
B) Sıkıştırılmış motorin-hava karışımını bujiyle ateşleme
C) Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
D) Sıkıştırılmış hava üzerine motorin püskürtme
33.) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere  hangi aktarma organı yazılmalıdır?

A) Kavrama
B) Aks
C) ªaft
D) Volan
34.) Hangisi distribütörden gelen yüksek gerilimi kıvılcıma dönüştürür?
A) Buji
B) Akü
C) Supap
D) Enjektör
35.) Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) El freni çekilidir
B)  Jikle çekilidir
C) Lastik havası fazladır
D) Motor yağı eksiktir

36.)Motor çalışırken aracın gösterge panelinde, hangisinin yanması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

A)
B)
C)
D)
37.) Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A) Aşırı hız yapılması
B) Rölanti ayarının bozuk olması
C) Düşük kalitede yakıt kullanılması
D) Ani duruş ve kalkış yapılması
38.) Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve üç zamanlı
B) İki ve dört zamanlı
C) İki ve beş zamanlı
D) Bir ve dört zamanlı
39.) Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?
A) Diferansiyel
B) Rot
C) Amortisör
D) Rotil

40.) Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?

A) Motor yağı
B) Hidrolik yağı
C) Dişli yağı
D) Gres yağı