Ehliyet Sınav Soruları

 

1.)

MOTOR SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

A) Şaft  
B)  Motor  
C) Tekerlek  
D) Vites kutusu  
 

2.)

 Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve iki zamanlı  
B) Bir ve üç zamanlı  
C) İki ve dört zamanlı  
D) Üç ve dört zamanlı  
 

3.)

 Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A) Rot  
B) Şaft  
C) Silindir bloğu  
D) Direksiyon mili  
 

4.)

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A) Hava  
B) Benzin  
C) Motorin  
D) Karışım  
 

5.)

 Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?
A) Karter  
B) Termostat  
C) Yağ pompası  
D) Endüksiyon bobini  
 

6.)

Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A) Buji  
B) Distribütör  
C) Ateşleme bobini  
D) Kontak anahtarı  
 

7.)

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Yağ seviyesine  
B) Antifriz seviyesine  
C) Elektrolit seviyesine  
D) Hidrolik yağ seviyesine  
 

8.)

 Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A) Karbüratör  
B) Hava filtresi  
C) Emme supabı  
D) Emme manifoldu  
 

9.)

Yakıtı depodan emerek belli bir basınç altında karbüratöre pompalayan parça hangisidir?
A) Enjektör  
B) Yakıt filtresi  
C) Emme manifoldu  
D) Benzin otomatiği  
 

10.)

 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

11.)

 Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A)  Diferansiyel  
B)  Alaşımlı jant  
C) Fren hidroliği  
D) Isıtma bujileri  
 

12.)

 Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A) Antifriz  
B) Motorin  
C) Su buharı  
D) Hidrolik yağ  
 

13.)

  Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A) Motorun zor çalışması  
B) Motorun iyi soğutulamaması  
C) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi  
D) Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi  
 

14.)

 Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi  
B) Yakıt sistemi  
C) Marş sistemi  
D) Ateşleme sistemi  
 

15.)

Marş yapıldığında, marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Akünün boşalması  
B) Depodaki yakıtın bitmesi  
C) Termostatın arızalanması  
D) Bujilere akımın gelmemesi  
 

16.)

 Hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A) Buji  
B) Akü  
C) Distribütör  
D) Endüksiyon bobini  
 

17.)

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A) Yakıt tüketimini artırmak  
B) Tekerleğe gelen yükü azaltmak  
C) Motorun erken ısınmasını sağlamak  
D) Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak  
 

18.)

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)  Antifriz seviyesini göstermek  
B) Elektrolit seviyesini göstermek  
C) Motor yağı seviyesini göstermek  
D) Soğutma suyu seviyesini göstermek  
 

19.)

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

20.)

 I- Termostatın arızalanması
II- Devridaim pompasının arızalanması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması
Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

21.)

 Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit  
B) Saf su  
C) Alkol  
D) Antifriz  
 

22.)

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)  Benzin  
B) Motorin  
C) Antifriz  
D) Asitli su  
 

23.)

Soğutma fanı çalıştığı hâlde motorun normal çalışma sıcaklığına düşmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyatör petekleri tıkanmıştır.  
B) Soğutma suyunda antifriz vardır.  
C) Araç lastiklerinin hava basıncı fazladır.  
D) Soğutma sisteminde termostat yoktur.  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

A) Distribütör  
B) Alternatör  
C) Marş motoru  
D) Endüksiyon bobini  
 

25.)

 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

26.)

 Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A) Alternatöre  
B) Marş motoruna  
C) Yağ pompasına  
D) Silecek motoruna  
 

27.)

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A) Aküyü şarj etmek  
B) Bujilere giden akımı yükseltmek  
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak  
D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek  
 

28.)

Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
A)  Rot ayarı  
B) Far ayarı  
C) Supap ayarı  
D)  Rölanti ayarı  
 

29.)

Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi  
B) Yeşil  
C) Beyaz  
D) Kırmızı  
 

30.)

 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Aracın hızını  
B) Yakıt miktarını  
C) Motor sıcaklığını  
D) Motor devir sayısını  
 

31.)

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

32.)

 Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin aşağıdakilerden hangisine iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
A) Vites kutusuna  
B) Alternatöre  
C) Marş motoruna  
D) Fren balatalarına  
 

33.)

Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A) Asidi  
B) Yağı  
C) Antifrizi  
D) Elektroliti  
 

34.)

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A) Amortisör  
B) Direksiyon  
C) Diferansiyel  
D) Kilometre sayacı  
 

35.)

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A) Motorun hararet yapması  
B) Fren balatalarının ıslanması  
C) Lastik hava basıncının düşük olması  
D) Lastik hava basıncının fazla olması  
 

36.)

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
A) Direksiyonun titremesi  
B) Sürüş konforunun artması  
C) Motor yakıtına yağ karışması  
D) Fren disk yüzeyinin çabuk soğuması  
 

37.)

Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak  
B) Aracın emniyetli olarak hızını artırmak  
C) Duran araca ilk hareketi vermek  
D) Duran aracı sabitlemek  
 

38.)

Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A) Günlük  
B) Haftalık  
C) Aylık  
D) Altı aylık  
 

39.)

Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Direksiyon milinin eğilmesi  
B) Direksiyon kovanının eğilmesi  
C) Arka lastiklerin ortadan aşınması  
D) Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması  
 

40.)

Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A) Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek  
B) Aracı istenilen istikamete yönlendirmek  
C) Aracı yavaşlatmak ve durdurmak  
D) Sürüş konforunu azaltmak  

cevap anahtarı