Ehliyet Sınavı Motor Soruları ve Cevapları

1.) Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve üç zamanlı
B) Bir ve dört zamanlı
C) iki ve dört zamanlı
D) iki ve beş zamanlı
2.) Benzinli bir motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava enjektörle ateşlenir.
B) Sıkıştırılmış olan benzin buji ile ateşlenir.
C) Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir.
D) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava karışımı bujiyle ateşlenir.
3.) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
A) Silindir kapağı
B) Şaft
C) Diferansiyel
D) Rot
4.) Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüksek voltaj üretmek
B) Karbüratöre benzin vermek
C) Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
D) Aracın direksiyon tertibatını çalıştırmak
5.) Distribütörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşleme sırasına göre silindirlere yağ dağıtmak
B) Ateşleme sırasına göre bujilere yüksek voltaj dağıtmak
C) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak
D) Ateşleme sırasına göre bujilere benzin dağıtmak
6.) Bujinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akümülatöre akim göndermek
B) Yüksek akim üretmek
C) Ateşlemeyi sağlamak
D) Akümülatörü şarj etmek
7.) Genellikle elektronik ateşleme sistemi bulunan motorlarda aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminde bulunmaz?
A) Platin
B) Buji
C) Distribütör
D) Endüksiyon bobini
8.) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?
A) Distribütör
B) Vantilatör
C) Karbüratör
D) Radyatör
9.) Katalitik konvertör bulunan araçlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A) Normal benzin
B) Kurşunsuz benzin
C) Süper benzin
D) Gaz yağı
10.) Benzinle çalışan bir araçta hava filtresi tıkalı ise aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Motor az yağ yakar.
B) Motor gücü artar.
C) Motor çok yağ yakar.
D) Motor gücü azalır.
11.) Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılır.
B) Gaz pedalının sonuna kadar basılarak marş yapılır.
C) Fren pedalına basılarak marş yapılır.
D) El freni çekilerek marş yapılır.
12.) Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce, gösterge panelindeki lâmbalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A) Yağ lâmbası
B) Şarj lâmbası
C) El freni lâmbası
D) Kızdırma bujilerinin lâmbası
13.) Motora ilk hareketi aşağıdaki parçalardan hangisi verir?
A) Marş motoru
B) Şarj dinamosu
C) Alternatör
D) Konjektör
14.) Araç itilerek motor çalıştırılacak olursa aşağıdaki parçalardan hangisi kopabilir?
A) Volan kayışı
B) Vantilatör kayışı
C) Triger kayışı
D) Marş kayışı
15.) Aracı çalıştırmak için marş yapıldığında marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akümülatör kutup başları oksitlenmiştir.
B) Karbüratöre benzin gelmiyordur.
C) Bujilere akim gelmiyordur.
D) Vantilatör kayışı gevşektir.
16.) Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz, farlar yanmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzin otomatiği arızalıdır.
B) Bujiler arizalıdır.
C) Yağ pompası arızalıdır.
D) Akü deşarj olmuştur.
17.) Motordaki çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A) Soğutma
B) Yağlama
C) Ateşleme
D) Yakıt
18.) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A) Yağ lâmbasının
B) Park lâmbasının
C) Sinyal lâmbasının
D) El fren lâmbasının
19.) Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Kontak anahtarını kapatmadan, motor çalışır durumda kontrol edilir.
B) Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir.
C) Kontak anahtarı kapatılır, yağın kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir.
D) Motor rölantide çalışırken kontrol edilir.
20.) Araçta, egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motor yağında su vardır.
B) Motor fazla benzin yakıyordur.
C) Yakıtta su vardır.
D) Motor yağ yakıyordur.
21.) Vantilatör kayışı hangi parçaya hareket verir?
A) Su pompasına
B) Krank miline
C) Kam miline
D) Yağ pompasına
22.) Soğutma sisteminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kondansatör (meksefe)
B) Termostat
C) Alternatör
D) Konjektör
23.) Hava soğutmalı motoru, su soğutmalı motordan ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akümülatörün olmaması
B) Silindir kapağının olmaması
C) Yağlama yağının olmaması
D) Radyatör ve su pompasının olmaması
24.) Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Termostat arızalıdır.
B) Vantilatör kayışı sıkıdır.
C) Silindir kapak contasında kaçak vardır.
D) Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
25.) Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A) Şarj göstergesinden
B) Yakıt göstergesinden
C) Hararet göstergesinden
D) Yağ göstergesinden
26.) Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin elemanlarından biri değildir?
A) Alternatör
B) Karbüratör
C) Şarj lâmbası
D) Konjektör (regülatör)
27.) Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bujilere giden akimi yükseltmek
B) Akümülatörü şarj etmek
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D) Endüksiyon bobinine giden akimi yükseltmek
28.) Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal uyarı lâmbası çok sık yanıp sönüyorsa ariza aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Fren lâmbalarından biri yanmıyordur.
B) Sinyal lâmbalarından biri yanmıyordur.
C) Far lâmbalarından biri yanmıyordur.
D) Geri vites lâmbalarından biri yanmıyordur.
29.) Kavrama (debriyaj) sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motordan vites kutusuna gelen hareketi krank miline vermek
B) Motorun hareketini kam miline vermek
C) Motorun hareketini supaplara vermek
D) Motordan vites kutusuna gelen hareketi isteğe göre kesmek veya vermek
30.) Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıt hareket halinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur
B) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur
C) Debriyaj pedal boşluğu fazladır
D) Debriyaj halatı kopmuştur
31.) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?
A) Pistonlar
B) Supaplar
C) Vites kutusu
D) Rotlar
32.) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
B) Araç, iniş aşağı giderken vitesi boşa alıp kontağı kapatılır.
C) Bir an önce yüksek sürate geçebilmek için gaz verilir.
D) Gaz pedalına sık sık basılır.
33.) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?
A) Amortisör
B) Piston
C) Rotlar
D) Aks
34.) Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lâstiklerin havası tavsiye edilen değerden fazladır.
B) Lâstiklerin havası tavsiye edilen değerden azdır.
C) ince tabanlı lâstik kullanılmıştır.
D) Arka lâstikler aşınmıştır.
35.) Karlı havalarda hangi lâstiklere zincir takılır?
A) Ön lâstiklerin birine
B) Arka lâstiklerin birine
C) Çekici olmayan lâstiklerin ikisine
D) Çekici lâstiklerin ikisine
36.) Aşağıdaki parçalardan hangisi fren sisteminin bir parçasıdır?
A) Kampana
B) Volan
C) Kavrama
D) Aks
37.) Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?
A) Hidrolik seviyesi yüksektir
B) Sistemde hava vardır
C) Lâstik hava basıncı düşüktür
D) Pedal boşluğu azdır
38.) Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A) Balatalar aşınmıştır
B) Fren ayarı çok düşüktür
C) Balatalar ıslanmıştır
D) Disk veya kampana yüzeyleri bozuktur
39.) Rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekerleğe gelen yükü azaltmak için
B) Lâstik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
C) Direksiyonda titreşimler olmaması için
D) Virajlarda aracın savrulmaması için
40.) Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır?
A) Vites kutusu
B) Diferansiyel
C) Rot başları
D) Şaft