Ehliyet Sınav Soruları

 

 

1.)

 I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A) Yalnız I  
B)  I ve II 
C)  II ve III  
D)  I, II ve III  
  2.) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A) Akciğer  
B) Mide  
C) Karaciğer  
D) Beyin 
  3.) Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A) 10 - 20  
B) 40 - 50  
C) 60 - 100  
D) 100 - 120  

4.)

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

A) Burun kanaması olan  
B) Bulantı ve kusması olan  
C) Solunum yolu tıkalı olan  
D) Boyun omurunda zedelenme olan  
  5.)  Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A) Sırtüstü, sert bir zemine  
B) Yüzüstü, sert bir zemine  
C) Sırtüstü, yumuşak bir zemine  
D) Yüzüstü, yumuşak bir zemine  
  6.) Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan
kaybedilir?
A) Burun  
B) Atardamar 
C) Kılcal damar  
D) Toplardamar  
  7.) Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A) Toplardamar kanamaları  
B) Bacak bölgesi kanamaları  
C) Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar  
D) Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar  
  8.)  Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok  
B) Tıkanma  
C) Kalp durması  
D) Soluk durması  
  9.) Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması  
B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi  
C) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi  
D) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi  
  10.) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A) Saç dökülmesi  
B) Bedensel aktivitede artma  
C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi  
D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç  
  11.) Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak  
B) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek  
C) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak  
D) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek  
  12.)  Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
  13.) Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında
çıkık görülebilir?
A) Kafatası eklemlerinde  
B) Hareketli eklem yerlerinde  
C) Diz ile kalça arasındaki kemikte  
D) Dirsek ile omuz arasındaki kemikte  
  14.)  Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi  
B) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması  
C) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması  
D) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması  
  15.) Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Solunum ve nabız kontrolü  
B) Sıkan giysilerin gevşetilmesi  
C) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi  
D) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü  
  16.) Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Bulantı ve kusması olan  
B) Kalça kemiğinde kırık olan  
C) Omurilik zedelenmesi olan  
D) Göğüs kemiğinde kırık olan  
  17.)  İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A) Adli tıp  
B) Kazazede  
C) İlk yardımcı  
D) Trafik psikolojisi  
  18.) Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uyma masının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları  
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri  
C)  Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri  
D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri  
  19.)  Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü  
B) Karayolları Genel Müdürlüğü  
C) Trafik Kazalarını Önleme Derneği  
D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
  20.) Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A) Erişme  
B) Ulaşım  
C) Trafik  
D) Taşıma  
 

21.)

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Dur işareti  
B) Dönüş işareti  
C) Yavaşlatma işareti  
D) Hızlandırma işareti  
 

22.)

 Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Düz gidilebileceğini  
B) Sadece sağa dönülebileceğini  
C) Sadece sola dönülebileceğini  
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu  
 

23.)

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yol yüzeyi arızalıdır.  
B) Yolda tümsek vardır.  
C) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.  
D) Yolda yapım çalışması vardır.  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

25.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını  
B) Sağa dönmenin yasaklandığını  
C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını  
D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini  
 

26.)

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

27.)

 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

28.)

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A) Yalnız I  
B)  I ve II  
C) II ve III  
D)  I, II ve III  
 

29.)

 Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
A) 20  
B) 25  
C) 35  
D) 45  
 

30.)

 Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A) Viraja sert girmesi  
B) Takip mesafesini artırması  
C) Takip mesafesini azaltması  
D) Ani fren yaparak durmaya çalışması  
 

31.)

 Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 90  
B) 100  
C) 110  
D) 120  
 

32.)

 Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.  
B) Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.  
C) Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.  
D) Hız arttıkça takip mesafesi azalır.  
 

33.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı  
B) 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı  
C) 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı  
D)  2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği  
 

34.)

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I  
B) I ve II  
C)  II ve III  
D) I, II ve III  
 

35.)

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A) Traktör  
B) Yaya  
C) Otomobil  
D) Motosiklet  
 

36.)

 Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A) Ambulans  
B) Polis aracı  
C)  İş makinesi  
D)  İtfaiye aracı  
 

37.)

 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde;çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı  
B) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli  
C) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı  
D) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı  
 

38.)

Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

A) Önünde  
B) Arkasında  
C) Yol tarafındaki yanında  
D) Ön ve arkasına 50 metre mesafede  
 

39.)

 Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Park ışıklarının  
B) Acil uyarı ışıklarının  
C) Uzağı gösteren ışıkların  
D) Yakını gösteren ışıkların  
 

40.)

Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A)  Trafikteki görevli sayısı  
B) Şehir içindeki trafik kazaları  
C) Trafik kazalarındaki ölüm oranı  
D) Şehirler arasındaki trafik kazaları  
 

41.)

 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakileren hangisi yapılmalıdır?
A) Mola verilmeli  
B) Yola devam edilmeli  
C) Gözler ovuşturulmalı  
D) Baş dik tutmaya çalışılmalı  
 

42.)

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.  
B) Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.  
C) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.  
D) Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.  
 

43.)

Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) İdari para cezası  
B) Ağır hapis cezası  
C) Aracı en sağ şeritten sürme cezası  
D) Sürücü belgesi almaktan men cezası  
 

44.)

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

45.)

 Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A) Arka bagajda  
B) Torpido gözünde  
C) Arka camın önünde  
D) Sürücünün hemen yanında  
 

46.)

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A2  
B) E  
C) F  
D) G  
 

47.)

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A) Trafik yoğunluğunun azalması  
B) Trafik yoğunluğunun artması  
C) Gürültü kirliliğinin önlenmesi  
D) Yakıt tüketiminin azalması  
 

48.)

 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

A) Uşak  
B) Sivas  
C)  Konya  
D) Trabzon  
 

49.)

 Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A) Kavrama  
B) Karoseri  
C) Manifold  
D) Süspansiyon  
 

50.)

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A) Marş motoru  
B) Elektrik motoru  
C) İçten yanmalı motor  
D) Dıştan yanmalı motor  
 

51.)

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A) Radyonun açılması  
B) Koltuğun ayarlanması  
C) Aynaların ayarlanması  
D) Emniyet kemerinin takılması  
 

52.)

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

53.)

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A) Rölantide  
B) Yüksek devirde  
C) Zengin karışımla  
D)  Düzensiz, tekleyerek  
 

54.)

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A) Motor yağı  
B) Antifriz  
C) Fren hidroliği  
D) Akü elektroliti  
 

55.)

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A) Günde bir  
B) Haftada bir  
C) Altı ayda bir  
D) Araca binileceği zaman  
 

56.)

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A) Sis lambaları  
B) Park lambaları  
C) Fren lambaları  
D) İç aydınlatma lambaları  
 

57.)

 Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit  
B) Alkol  
C) Antifriz  
D) Saf su  
 

58.)

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A)  Her türlü iklim şartlarında  
B) Sadece sıcak yaz aylarında  
C) Sadece zorlu kış koşullarında  
D) Donma gerçekleştikten sonra  
 

59.)

 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

60.)

 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A) Yağ filtresi  
B) Hava filtresi  
C) Yakıt filtresi  
D) Polen filtresi