Ehliyet Sınav Soru ve Cevapları

Ehliyet Soruları 30 İlkyardım,50 Trafik ve 40 Motor Sorularından oluşmaktadır.

Her bir dersten en az 70 Puan Almak gerekmektedir

 

1.)

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Çevreye saygılı olmak 
B) Kurallara uymakta özen göstermek 
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek 
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak 
 2.) Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?
A) Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır. 
B) Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır. 
C) Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir. 
D) Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır 
  3.) İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A) Sadece şehir içinde araba kullanma şartı ile  
B) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile  
C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile  
D) İşitme cihazı ile belli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile  
 

4.)

• Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

A) Kafa ve beyin yaralanmasında  
B) El bileğinin burkulmasında  
C) Sıcak çarpmasında  
D) Bayılmada  
  5.) Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A) Elektrikli battaniye ile ısıtılması  
B) Önce ılık sonra sıcak ortama alınması  
C) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması  
D) Donan bölgenin oğularak masaj yapılması  
  6.) Sindirim yolu zehirlenmesi ile ilgili olarak yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulması  
B) Çamaşır suyu ile zehirlenmelerde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi 
C) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi  
D) Acil tıbbi yardım istenmesi  
  7.) Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
  8.) Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek  
B) Baş-çene pozisyonu verilerek  
C) Ayaklarından çekilerek 
D) Boyunluk takılarak  
  9.) Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A) Kaza zamanının  
B) Açık ve net adresin  
C) Yaralıların kimliklerinin  
D) Yaralıların sayısı ve durumlarının  
  10.) Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağlarının kopması  
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması  
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi  
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi 
  11.) Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Dik oturur pozisyon vermek  
B) Sert bir zemine sırt üstü yatırmak  
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek  
D) Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak  
  12.) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Sürekli buzla ovulur  
B) Kuvvetli masaj yapılır.  
C) Hareketsiz kalması sağlanır  
D) Turnike uygulanır.  
  13.) Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tazyiksiz bol soğuk su ile yıkamak  
B) Sıcak uygulama ve masaj yapmak  
C) Kuru sargı bezi ile kapatmak  
D) Yara merhemi sürmek  
  14.) Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kulağa pamuk konularak sıkı bir şekilde sarılır.  
B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.  
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.  
D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez  
  15.) Şekildeki gibi cisim batması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi  
B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi  
C) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması  
D) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi  
  16.) Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaburganın sağ alt bölgesi   1 - 1,5 cm  
B) Karnın sol üst bölgesi  2 - 3 cm  
C) Göğüs kemiğinin ortası   4 - 5 cm  
D) Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı   6 - 7 cm  
  17.) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A) Vücut sıcaklığını düşürmek  
B) Sindirime yardımcı olmak  
C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak  
D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak  
  18.) Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli  
B) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama  
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme  
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme  
  19.) İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Solunumu  
B) Ağız içi  
C) Bilinci  
D) Göğüs hareketi  
  20.) Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak  
B) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak  
C) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak  
D) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak  
 

21.)

Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Şok pozisyonu verilmesi  
B) Ağzından bol sıvı verilmesi  
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması  
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi  
 

22.)

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika  
B) 15 dakika  
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar  
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar  
 

23.)

Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak  
B) Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak  
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek  
D) Hastanın ayaklarını yükseltmek  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A) Çenenin kasılması  
B) Vücudun kasılması  
C) Dilin geriye kayması  
D) Başın arkaya düşmesi  
 

25.)

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kollarının baş hizasında durmasına  
B) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına  
C) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına  
D) Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına  
 

26.)

Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına  
B) Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına  
C) Mevsim ve yol durumuna  
D) Sürücünün isteğine  
 

27.)

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır
A) Mide  
B) Karaciğer  
C) Akciğer  
D) Beyin  
 

28.)

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir?
A) Sistem  
B) Organ  
C) Destek doku  
D) Hücre  
 

29.)

Aşağıdakilerden hangileri ilk yardım yapacak kişide bulunmalıdır?
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

30.)

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması  
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması  
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması  
D) Aracının arıza yapması  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan biri değildir?

A) Beden sağlığının bozulması  
B) Ruh sağlığının bozulması  
C) İş veriminin artması  
D) Dikkatin dağılması  
 

32.)

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A) Çevre hakkı  
B) Çevre koruma  
C) Çevre düzeni  
D) Çevre sorunu  
 

33.)

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lastik tekerlekli traktör  
B) Kamyon  
C) Otomobil  
D) Otobüs  
 

34.)

I- Arkadan çarpma
II- Kırmızı ışıkta geçme
III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

35.)

“ E” sınıfı sürücü belgesine sahip olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A) Otobüs  
B) Kamyon  
C) Motorlu bisiklet  
D) Lastik tekerlekli traktör  
 

36.)

Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

37.)

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.  
B) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.  
C) Gerektiğinde durmalı ve yayaya yardımcı olmalıdır.  
D) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.  
 

38.)

Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Lastik tekerlekli traktör  
B) Hususi otomobil  
C) İş makinesi  
D) Motosiklet  
 

39.)

Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Orta şeridin  
B) Tırmanma şeridinin  
C) Hızlanma (katılma) şeridinin  
D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin  
 

40.)

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

41.)

Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması  
B) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması  
C) Kasa kapaklarının kapalı tutulması  
D) Kasa üzerinin kapalı olması  
 

42.)

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli  
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı  
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli  
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir DUR emri de yoksa uygun hızla geçmeli  
 

43.)

Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan biri değildir?
A) Aracın hızını azaltmak  
B) Aracın hızını artırmak  
C) İlk geçiş hakkını yayalara vermek  
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak  
 

44.)

Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Aracını durdurmalıdır  
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir  
C) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.  
D) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır  
 

45.)

Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
A) Araç geçmede uyarı amaçlı  
B) Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı  
C) Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde  
D) Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede  
 

46.)

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

47.)

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30  
B) 20  
C) 10  
D) 5  
 

48.)

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Birkaç defa selektör yaparak  
B) Acil uyarı ışıklarını yakarak  
C) Birkaç defa korna çalarak  
D) Dönüş ışıklarını yakarak  
 

49.)

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışında aracını park edebilir?

A) 5  
B) 10  
C) 15  
D) 20  
 

50.)

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine  
B) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt,diğerine  
C) Otomobil, kamyona  
D) Kamyon, otomobile  
 

51.)

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçlarının  
B) Sanık veya suçlu takip eden araçların  
C) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların  
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların  
 

52.)

Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.  
B) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır  
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir  
D) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır  
 

53.)

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Motosiklet  
B) Traktör  
C) Otomobil  
D) Kamyonet  
 

54.)

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A) 1 numaralı şeridi  
B) 2 numaralı şeridi  
C) 3 numaralı şeridi  
D) İstediği şeridi  
 

55.)

Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?

A) 2 numaralı araca yol vermelidir  
B) Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır.  
C) 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir  
D) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır  
 

56.)

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Hızını arttırmalıdır  
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.  
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır  
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir  
 

57.)

Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en fazla ne kadar yaklaşılır?
A) Takip mesafesi kadar  
B) İki araç boyu kadar  
C) Üç araç boyu kadar  
D) Bir araç boyu kadar  
 

58.)

Aksine bir durum yoksa şekildeki 1 numaralı araç saatte 80 kilometre hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 10  
B) 20  
C) 30  
D) 40  
 

59.)

Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını azaltması  
B) Hız sınırını aşması  
C) Önündeki aracı geçmesi  
D) Takip mesafesini azaltması  
 

60.)

Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 90  
B) 100  
C) 110  
D) 120  
 

61.)

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Ani fren yaparak durmaya çalışması  
B) Takip mesafesini azaltması  
C) Takip mesafesine uyması  
D) Takip mesafesini artırması  
 

62.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A) Kamyonun geçme yapması  
B) 2 numaralı aracın geçme yapması  
C) Araçların takip mesafesine uyması  
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması  
 

63.)

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa  
B) Uyuşturucu madde alarak araç kullandığı tespit edilmişse  
C) Araca taşıma sınırından fazla yük yüklemişse  
D) Araca taşıma sınırından fazla yolcu almışsa  
 

64.)

Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Özürlü sürücü yolu  
B) Özürlü taşıtı giremez  
C) Özürlü sürücüler çıkabilir.  
D) Özürlü sürücüler için park yeri  
 

65.)

Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

A) Kesikli çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini  
B) Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini  
C) Kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini  
D) Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını  
 

66.)

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

67.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağı sonunu  
B) Yolun tek yönlü olduğunu  
C) Yolun iki taraftan daraldığını  
D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu  
 

68.)

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sola dönülmez  
B) Sola zorunlu yön  
C) Sağa zorunlu yön  
D) Sağa dönülmez  
 

69.)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

70.)

Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

71.)

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

72.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kontrolsüz kavşağı  
B) Demir yolu geçidini  
C) Ana yol-tali yol kavşağını  
D) Dönel kavşak yaklaşımını  
 

73.)

Şekildeki trafik işaretleri (sağ-sol) sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Tali yola  
B) Köprüye  
C) Kavşağa  
D) Demir yoluna  
 

74.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini  
B) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini  
C) Bisikletin geçebileceğini  
D) Bisikletin giremeyeceğini  
 

75.)

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Geçiş hakkını yayalara vermesi  
B) Yayaları ikaz ederek geçmesi  
C) Öndeki aracı geçmemesi  
D) Aracının hızını azaltması  
 

76.)

Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” talimatıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

77.)

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Düz gitmeleri  
B) Sağa dönüş yapmamaları  
C) Düz gideceklerin beklemeleri  
D) Yol açıksa sola dönüş yapmaları  
 

78.)

Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

A) Taşıt yolu  
B) Banket  
C) Yaya geçidi  
D) Platform  
 

79.)

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne ad verilir?
A) Geçiş yolu  
B) Sığınma cebi  
C) Hemzemin geçit  
D) Kavşak  
 

80.)

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücülerinin yetiştirilmesi için kurslar açmak,yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A) Ulaştırma Bakanlığı  
B) Millî Eğitim Bakanlığı  
C) Emniyet Genel Müdürlüğü  
D) Karayolları Genel Müdürlüğü  
 

81.)

MOTOR SORULARI

Yeni motorun alıştırılması (rodaj) süresince aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A) Aşırı hızdan kaçınmak  
B) Ani duruş ve kalkış yapmak  
C) Motoru tam yükte çalıştırmak  
D) Motoru yüksek devirde çalıştırmak  
 

82.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarj  
B) Soğutma  
C) Direksiyon  
D) Süspansiyon  
 

83.)

Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A) Rot ayarının  
B) Buji ayarının  
C) Avans ayarının  
D) Rölanti ayarının  
 

84.)

Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A) Vites kutusunun  
B) Pistonların  
C) Rot başlarının  
D) Krank milinin  
 

85.)

Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A) Balataların ıslanması  
B) Balataların yeni olması  
C) Fren ayarının düşük olması  
D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması  
 

86.)

Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak  
B) Aracın emniyetli olarak hızını artırmak  
C) Duran aracı sabitlemek  
D) Duran araca ilk hareketi vermek  
 

87.)

Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A) Fren ayarının  
B) Supap ayarının  
C) Diferansiyel ayarının  
D) Vites kutusu ayarının  
 

88.)

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere neden takoz konulmalıdır?
A) Aracın motorunu çalıştırabilmek için  
B) Aracın hareket etmesini engellemek için  
C) Araç yakıtının dökülmesini engellemek için  
D) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını
sağlamak için
 
 

89.)

Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A) Ön lastiklerin birine  
B) Arka lastiklerin birine  
C) Çekici lastiklerin ikisine  
D) Çekici olmayan lastiklerin ikisine  
 

90.)

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Şaft arızalıdır.  
B) Vites kutusu arızalıdır  
C) Lastiklerin hava basıncı eşittir.  
D) Ön lastiklerin hava basıncı eşit değildir  
 

91.)

Şekildeki soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A) Kavrama  
B) Diferansiyel  
C) Volan  
D) Vites kutusu  
 

92.)

Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A) Yağ kaçağı  
B) Asit kaçağı  
C) Antifriz kaçağı  
D) Elektrolit kaçağı  
 

93.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

A) Volan  
B) Diferansiyel  
C) Aks  
D) Vites kutusu  
 

94.)

Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A) Aracın hızlı kullanılması  
B) Aracın yavaş kullanılması  
C) Ani ve sert kalkış yapılması  
D) Park hâlinde viteste bırakılması  
 

95.)

Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?
A) Motorun hareketini supaplara iletmek  
B) Motorun hareketini kam miline iletmek  
C) Motorun hareketini krank miline iletmek  
D) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek  
 

96.)

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

97.)

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Motor devir sayısını  
B) Motor sıcaklığını  
C) Yakıt miktarını  
D) Aracın hızını  
 

98.)

Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A) Daha büyük  
B) Daha küçük  
C) Aynı  
D) Önemli değildir  
 

99.)

Araç geri vitese alındığında diğer sürücüleri uyarmak için yanan şekildeki geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı  
B) Beyaz  
C) Mavi  
D) Sarı  
 

100.)

Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A) Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek  
B) Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek  
C) Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek  
D) Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek  
 

101.)

Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyatör petekleri tıkanmıştır  
B) Araç lastiklerinin havası fazladır.  
C) Soğutma suyunda antifriz vardır  
D) Soğutma sisteminde termostat yoktur  
 

102.)

Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A) Fren hidroliğinin  
B) Soğutma suyunun  
C) Diferansiyel yağının  
D) Vites kutusu yağının  
 

103.)

Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A) Motorine  
B) Hidrolik yağına  
C) Soğutma suyuna  
D) Yağlama yağına  
 

104.)

Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi,yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A) İki çizgisi arasında  
B) Alt çizgisinden aşağıda  
C) Üst çizgisinden yukarıda  
D) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli  
 

105.)

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A) Motorun erken ısınmasını sağlamak  
B) Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek  
C) Yakıt-hava karışımını ayarlamak  
D) Tekerleğe gelen yükü azaltmak  
 

106.)

Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A) Marş motorunun kablo bağlantılarında  
B) Akünün kutup başlarında  
C) Rölanti devresinde  
D) Jikle devresinde  
 

107.)

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

A) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak  
B) Motora ilk hareketi vermek  
C) Araca ilk hareketi vermek  
D) Aküyü şarj etmek  
 

108.)

Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A) Endüksiyon bobini  
B) Distribütör  
C) Akü  
D) Buji  
 

109.)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi  
B) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması  
C) Rölanti ayarının bozulması  
D) Frenlerin ayarsız olması  
 

110.)

Dizel motorlarda depodaki yakıtı, yakıt enjeksiyon pompasına gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjektör  
B) Besleme pompası  
C) Yakıt göstergesi  
D) Yakıt filtresi  
 

111.)

Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Motor az yağ yakar.  
B) Motorun gücü artar.  
C) Motor çok yağ yakar.  
D) Motorun gücü azalır.  
 

112.)

Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Benzin otomatiği  
B) Karbüratör  
C) Egzoz manifoldu  
D) Distribütör  
 

113.)

Aşağıdakilerden hangisi endüksiyon bobininin görevidir?
A) Aküyü şarj etmek  
B) Yağlamayı sağlamak  
C) Yüksek gerilim üretmek  
D) Yakıt-hava karışımını ayarlamak  
 

114.)

Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir?
A) Aküyü şarj etmek  
B) Motor suyunu soğutmak  
C) Egzoz gazının çıkışını sağlamak  
D) Ateşleme sırasına göre bujilere yüksek gerilimi dağıtmak  
 

115.)

Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A) Buji  
B) Distribütör  
C) Ateşleme bobini  
D) Kontak anahtarı  
 

116.)

Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

A) Emme zamanı  
B) Sıkıştırma zamanı  
C) Ateşleme zamanı  
D) Egzoz zamanı  
 

117.)

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A) Yakıt deposu  
B) Şaft  
C) Silindir bloğu  
D) Debriyaj  
 

118.)

Motorlar, zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve iki zamanlı  
B) Bir ve üç zamanlı  
C) Üç ve dört zamanlı  
D) İki ve dört zamanlı  
 

119.)

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A) Isı enerjisini  
B) Hidrolik enerjiyi  
C) Nükleer enerjiyi  
D) Elektrik enerjisini  
 

120.)

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A) Tekerlek  
B) Motor  
C) Vites kutusu  
D) Şaft  


Soruların Cevap Anahtarı